نویسنده = ���������� �������� ������ ����������
بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده

دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 185-199

10.22055/jise.2017.12966

لیلا داودی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ سید محمود کاشفی پور