نویسنده = ���������� �������������� ��������
کنترل نشتِ کانال با ترکیب خاک-کربنات دوسود و ملاس

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 189-200

10.22055/jise.2017.20418.1469

صابر کریمی طاغونی؛ بابک لشکرآرا؛ لیلا نجفی