نویسنده = ���������� ���������������� ��������
بررسی ارتباط بین تغییرات پارامترهای هواشناسی سطح زمین و بارش بهاره استان خراسان رضوی

دوره 32، شماره 1، تیر 1388، صفحه 57-74

10.22055/jise.2010.13389

غلامعباس فلاح قالهری؛ جواد خوشحال؛ حسن صالحی؛ مجید حبیبی نوخندان