نویسنده = ������ ���������� ��������������
اثر کم‌آبیاری بر تغییرات زمانی نفوذپذیری خاک در آبیاری جویچه‌ای

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 149-162

10.22055/jise.2019.26417.1777

حامد ابراهیمیان؛ ابراهیم وطن خواه؛ سعید خدمتی؛ بابک دیالمه