نویسنده = سید علیرضا گوهری
بررسی تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان‌ها در استان اصفهان با استفاده از مدل‌های گزارش ششم تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22055/jise.2022.39312.2005

الهام مظاهری؛ جهانگیر عابدی کوپایی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمد جواد زارعیان؛ سید علیرضا گوهری


بررسی ویژگی های مکانیکی پوشش بتنی کانال های انتقال آب حاوی نانوذرات بامبو

دوره 47، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 53-66

10.22055/jise.2023.38891.1996

جهانگیر عابدی کوپایی؛ علیرضا گوهری؛ سعید اسلامیان؛ آرمیتا معتمدی