کلیدواژه‌ها = روند
بررسی روند تغییرات دما، بارندگی و رطوبت نسبی در ایران

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 197-212

10.22055/jise.2018.17897.1299

آناهیتا ابلاغیان؛ علی محمد آخوندعلی؛ فریدون رادمنش؛ حیدر زارعی


تحلیل روند تغییرات کیفیت آب زیرزمینی در دشت شبستر‌- ‌صوفیان

دوره 38، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 55-69

10.22055/jise.2015.11153

یعقوب دین پژوه؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی حسن پور اقدام؛ وحیده بهشتی وایفان


تحلیل روند تغییرات بارش‌های شمال‌غرب ایران در نیم قرن گذشته

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 59-73

رسول میرعباسی؛ یعقوب دین پژوه


تحلیل روند تغییرات زمانی جریان رودخانه های استان آذربایجان شرقی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 71-82

مجتبی قزل سفلو؛ یعقوب دین پژوه؛ محمدعلی قربانی؛ احمد فاخری فرد


بررسی روند و تغییرات احتمالی مشخصه‌های دمای سالانه استان همدان در طی دوره 2005-1976

دوره 32، شماره 1، تیر 1388، صفحه 27-41

10.22055/jise.2010.13386

صفر معروفی؛ زهره مریانجی؛ پریسا حسین زاده طلائی