کلیدواژه‌ها = رطوبت
تأثیر آبیاری تکمیلی بر رطوبت خاک، محصول و درآمد باغداران در شرایط خشکسالی در باغ‌های انجیر دیم

دوره 42، شماره 4، دی 1398، صفحه 61-74

10.22055/jise.2018.23455.1672

محمد عبداللهی پور؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زندپارسا؛ تورج هنر


شبیه‌سازی رطوبت خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری با آب‌شور با مدل SALTMED

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 231-246

10.22055/jise.2017.12680

نگار خالوندی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومند نسب


شبیه سازی رطوبت خاک با مدل HYDRUS-1D در شرایط کشت گندم

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 81-92

علی عصاره؛ زهرا درخشان نژاد؛ امیر سلطانی محمدی؛ محی الدین گوشه