کلیدواژه‌ها = کلید واژه‌ها: کم آبیاری
بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد علوفه و کارائی مصرف آب در چهار رقم یونجه(Medicago sativa) در شرایط آب و هوایی خوزستان - اهواز

دوره 37، شماره 3، آبان 1393، صفحه 63-71

کوروش بهنام فر؛ سیدعطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سیدمحمود کاشفی پور؛ خلیل عالمی سعید؛ علی اشرف جعفری