موضوعات = تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی (صنایع فلزی) با استفاده از روش ترکیبی بی‌هوازی-هوازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400

10.22055/jise.2021.28058.1838

امید محمدی؛ منوچهر حیدرپور؛ محمد مهدی کهن سال؛ موسی حسام


اثربخشی سیستم وتیور در بهبود ویژگیهای بیولوژیکی و هدایت الکتریکی فاضلاب

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 87-100

10.22055/jise.2022.39021.1998

جهانگیر عابدی کوپایی؛ محمد حسین حکیمیان؛ آرمیتا معتمدی


The effect of the Geometric Shape of Bioreactors and Organic Matter on the Efficiency of Nitrate Removal from Drainage Water

دوره 45، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-62

10.22055/jise.2022.39610.2010

Hosein Asgari؛ Javanshir Mobaser؛ Ali Rasoulzadeh؛ Javad Ramezani Moghadam