ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب براساس سناریوهای گزارش پنجم (مطالعه موردی: حوضه‌آبریز دز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

2 دفتر مدل‌های آب و محیط‌زیست، سازمان آب و برق خوزستان، اهواز، ایران

3 استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور، دزفول، ایران

چکیده

امروزه به دلیل صنعتی‌شدن ‌دنیا و افزایش روزافزون گازهای گلخانه‌ای، پدیده گرمایش جهانی و تغییراقلیم در حال وقوع است. شرایط اقلیمی گرم‌تر باعث تغییر در چرخه آب؛ تغییر بارش و تغییر در مقدار و زمان ظهور رواناب؛ می‌گردد. ارزیابی تغییرات جریان ناشی از تغییراقلیم یکی از مهم‌ترین فاکتورهای برنامه‌ریزی منابع آب می‌باشد و این مسئله خصوصاً در مناطقی که جمعیت زیادی در آن به کشاورزی مشغول هستند، اهمیت دوچندان می‌یابد. به همین منظور، از خروجی دو مدل گردش عمومی (GCMs) گزارش پنجم تحت دو سناریوی RCP2.6 و RCP4.5 برای ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر جریان رودخانه دز، استفاده شد. روش عامل تغییر برای اصلاح اریبی بین خروجی‌ مدل‌های GCMs و داده‌های مشاهداتی و مدل IHACRES برای شبیه‌سازی رواناب بکار گرفته شد. نتایج نشان داد رواناب در سناریوهای RCP2.6 و RCP4.5 برای دو دوره‌ی 2035-2011 و 2060-2036 به ترتیب به میزان 7/0 و 6/31، 9/16 و 2/23 درصد نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment the Impacts of climate change under the Fifth Report scenarios on streamflow (case study: Dez watershed)

نویسندگان [English]

 • soraya sayahi 1
 • Ali Shahbazi 2
 • Kheyt-Olah Khademi 3
1 Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
2 Office of water and environmental models, Khuzestan Water and Power Authority (KWPA), Ahvaz, Iran
3 Assistant Professor, Civil Engineering Department, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran
چکیده [English]

Todays, the phenomenon of global warming and climate change is taking place due to the industrialization of the world and the ever-increasing rise of greenhouse gas emissions in the Earth's atmosphere. The warmer climate conditions will exacerbate the water cycle, change in rainfall, and change in the amount and time of the coming runoff. Assessment of streamflow changes in consequences of climate change is one of the most important factors in water resources management planning and this is vital especially in areas where large crowds are engaged in agriculture. For this purpose, the output of two Global Climate Models (GCMs) from the fifth report under two scenarios: RCP2.6 and RCP4.5 was used to assess the impacts of climate change on the flow of the Dez stream. Change factor method was used for bias correction between GCMs output models and observations and the IHACRES model was used to simulate the streamflow. The results indicated that runoff in RCP2.6 and RCP4.5 scenarios for the two period 2011-2035 and 2036-2060 would increase in the range of 0/7 and 31/6, 16/9 and 23/2 percent, respectively, compared to the historical period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • climate change
 • Streamflow simulation
 • Rainfall-Runoff model
 • CMIP5
 • Bias Correction

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1396
 • تاریخ بازنگری: 19 شهریور 1397
 • تاریخ پذیرش: 08 مهر 1397
 • تاریخ اولین انتشار: 23 اردیبهشت 1398