نویسنده = سعید رضا خداشناس
بررسی آزمایشگاهی تأثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 171-186

10.22055/jise.2018.25421.1753

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


بررسی تأثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاک‌های گچی برای پوشش کانال‌های انتقال آب

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 181-194

10.22055/jise.2017.13288

بابک تقدیسی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس