نویسنده = محمد حسین پور محمدی
بررسی آزمایشگاهی کاربرد سرریزهای کلید پیانو در خروجی سازه زلال ساز

دوره 45، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 145-156

10.22055/jise.2022.39789.2012

یوسف گاطع زاده؛ محمد حسین پور محمدی؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ احسان دریکوند؛ حسین قربانی زاده خرازی


Effects of Soil Moisture Content on Dust Sources in Disturbed and Pseudo Undisturbed Soil in Southeastern Ahvaz

دوره 43، شماره 4، دی 1399، صفحه 51-61

10.22055/jise.2021.36223.1941

Abdolazim Ghomeishi؛ Mehdi Ghomeshi؛ Mohammad Mahmoudian Shoushtari؛ Ahmad Landi؛ Mohammad Hosain Purmohammadi


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل هندسی صفحات مستغرق بر جریان حاوی رسوب ورودی به آبگیر جانبی در قوس رودخانه

دوره 42، شماره 2، تیر 1398، صفحه 119-133

10.22055/jise.2017.22614.1614

حسین حبیبی؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حسین پور محمدی؛ امیر عباس کمان بدست؛ امین بردبار