کلیدواژه‌ها = پیش بینی
مطالعه مقایسه‌ای با استفاده از روش داده‌محور در مقابل رویکرد ترکیبی در جهت برآورد تبخیر-تعرق مرجع روزانه در اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22055/jise.2023.43524.2065

میلاد شرفی؛ سینا بشارت؛ کامران زینال زاده


بررسی کاربرد آنالیز موجک در پیش بینی دبی رودخانه

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 73-81

مریم رستمی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ صابره دربندی؛ یعقوب دین پژوه