بررسی آزمایشگاهی تأثیر نوع چیدمان موانع استوانه ای شکل بر سرعت و ضخامت بدنه جریان غلیظ نمکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

جریان‌های غلیظ از
جمله عوامل مهم در انتقال رسوبات به مصب دریاها و مخازن سدها می‌باشند. یکی از روش‌های
کاهش و یا حذف اثر این جریان
ها استفاده از مانع در مسیر آن‌ها می‌باشد. مانع می‌تواند بخشی
از مسیر و یا تمام مسیر حرکت جریان غلیظ را مسدود نماید و در نتیجه رسوبات در
مناطق دورتری نسبت به تأسیسات مهمی مانند
آبگیر سدها ته نشین گردند. در
این تحقیق، تأثیر موانع وهمچنین نوع چیدمان موانع استوانه­ای شکل بر بدنه جریان
غلیظ به­صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. موانع استوانه­ای شکل با قطر
و ارتفاع ثابت، با آرایش زیگزاکی روی بستر قرار داده شدند. آرایش زیگزاکی موانع در
طول آزمایش­ها حفظ شده و فقط فاصله عرضی و طولی موانع از همدیگر جا به جا شده که
منجر به ایجاد دو بستر با تراکم موانع یکسان و چیدمانی متفاوت شده است . نتایج
نشان داد شدت اختلاط در بستر مانع دار نسبت به بستر بدون مانع افزایش داشته است، همچنین
سرعت و ارتفاع راس جریان غلیظ در بستر مانع­دار در حدود 40 درصد افت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on The Arrangement Effect of Cylindrical Obstacles on Saline Density Current body

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ghrban Moghadam 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
چکیده [English]

   Density currents occur when fluid of one
density propagates into a fluid of different density.  These currents are the main caude for
sediment transport in dam reservoirs and estuaries. The
negative effects of density currents can be minimized using obstacles. The
obstacles can totally or partially block density currents and thus
sedimentation will occur far from the dams.
In this paper, the effect of cylindrical obstacles and their arrangement on
density current body is experimentally studied. Obstacles with constant
diameter and height were glued on the bed in staggered form. The staggered form
were constant during all the experiments, but transverse longitudinal distances
between obstacles were variable. It caused two beds with different arrangement
of obstacles. The results indicated that rate of mixing in bed with obstacles
is greater than bed without obstacles. So velocity and height of head
in bed with obstacles decrease about 40 present

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density current
  • flow Body
  • Cylindrical obstacles
  • Obstacles arrangement