نویسنده = لیلا داودی
بررسی اثر جنگل ساحلی بر جذب نیروی امواج منفرد شکنا در سواحل شیبدار

دوره 40، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 251-263

10.22055/jise.2017.13183

علی معتمدی نژاد؛ منوچهر فتحی مقدم؛ لیلا داودی


بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده

دوره 40، 1-1، خرداد 1396، صفحه 185-199

10.22055/jise.2017.12966

لیلا داودی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ جواد احدیان؛ سید محمود کاشفی پور