کسب رتبه الف در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

کسب رتبه الف در ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سال 1400

خوشبختانه به اطلاع پژوهشگران گرامی می‌رساند که این مجله، بر اساس رتبه‌بندی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1400، موفق به کسب رتبه "الف" شده است.