ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی با تاکید بر بهره برداری پایدار

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی با تاکید بر بهره برداری پایدار

ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی با تاکید بر بهره برداری پایدار در تاریخ نهم تا یازدهم اسفند 1401 در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود. افتخار داریم از پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان و اساتید گرامی دعوت کنیم ما را در این رویداد علمی به نحو مقتضی همراهی کنند. برای ارسال مقالات به وب سایت همایش به آدرس idnc6.scu.ac.ir مراجعه نمایید.

شماره تماس دبیرخانه همایش: 09935852743

پست الکترونیک: idnc6@scu.ac.ir