اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1024
تعداد پذیرش 383
تعداد عدم پذیرش 433
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 155

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 690
تعداد مشاهده مقاله 649063
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 534725
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 142 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 277 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 180 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 109 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 517 روز
درصد پذیرش 37 %