اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1074
تعداد پذیرش 397
تعداد عدم پذیرش 450
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 160

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 703
تعداد مشاهده مقاله 714558
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 584771
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 291 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 184 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 538 روز
درصد پذیرش 37 %