اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1014
تعداد پذیرش 375
تعداد عدم پذیرش 422
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 153

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 681
تعداد مشاهده مقاله 602622
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 507780
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 142 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 264 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 174 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 111 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 513 روز
درصد پذیرش 37 %