اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1051
تعداد پذیرش 386
تعداد عدم پذیرش 438
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 158

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 694
تعداد مشاهده مقاله 687502
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 557871
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 141 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 282 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 182 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 107 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 520 روز
درصد پذیرش 37 %