اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1093
تعداد پذیرش 407
تعداد عدم پذیرش 455
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 160

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 54
تعداد مقالات 715
تعداد مشاهده مقاله 749573
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 620337
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 184 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 524 روز
درصد پذیرش 37 %