اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1097
تعداد پذیرش 414
تعداد عدم پذیرش 458
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 160

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 722
تعداد مشاهده مقاله 783477
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 654806
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 294 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 184 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 106 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 528 روز
درصد پذیرش 38 %