آمار

تعداد دوره ها 12
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 611
تعداد مقالات ارسال شده 903
تعداد مقالات رد شده 387
درصد عدم پذیرش 43
تعداد مقالات پذیرفته شده 304
درصد پذیرش 34
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 406,613
تعداد نویسندگان 1,289

 مجله علـــوم و مـــهــنـدســـی آبــیـــاری

 

به سامانه آنلاین ارسال و ویرایش مجله علوم و مهندسی آبیاری خوش آمدید.

 مجله علوم و مهندسی آبیاری یک فصلنامه با دسترسی آزاد است که توسط دانشگاه شهید چمران اهواز منتشر می شود. این مجله از مقالات علمی با کیفیت بالا در تمام شاخه های مهندسی آب استقبال می نماید. تمامی مقالات به روش داوری بسته مطرح می شوند.  مجله علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از نرم افزار تشخیص سرقت ادبی در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می گیرد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به اطلاع نویسندگان و پژوهشگران گرامی می رساند مجله علوم و مهندسی آبیاری در پایگاه بین المللی DOAJ نمایه شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *** مهم ***

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات تحریریه در راستای ارتقای کیفیت مقالات ارسالی از  تاریخ 1398/11/14 به بعد لازم است نویسندگان پس از انجام فرآیند داوری و قبل از دریافت پذیرش نهایی، در خصوص چکیده مبسوط انگلیسی یک تاییدیه از مرکز زبان دانشگاه محل اشتغال یا یک مرکز زبان معتبر تهیه و به همراه فایل مقاله در سامانه بارگذاری نمایند. بدیهی است در صورت عدم دریافت تاییدیه مذکور گواهی پذیرش نهایی صادر نخواهد شد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند این نشریه مقالات شماره زمستان سال 1399 خود را تماما انگلیسی چاپ خواهد نمود. در این راستا از پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی خود را مطابق فرمت موجود در راهنمای نویسندگان تهیه و به این مجله ارسال نمایند.  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هزینه داوری: 1000000 ریال

هزینه پذیرش و چاپ: 2000000 ریال

 

شماره جاری: دوره 43، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-230 

7. ارزیابی مدل شبکه بیزین در برآورد تبخیر از تشت

صفحه 93-106

10.22055/jise.2018.22434.1608

مجید جعفری؛ یعقوب دین پژوه؛ اسماعیل اسدی؛ صابره دربندی


11. ارایه مدل تحلیلی و تجربی تعیین روابط رژیم در رودخانه‌های آبرفتی

صفحه 155-170

10.22055/jise.2018.23340.1658

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


12. بررسی آزمایشگاهی تأثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

صفحه 171-186

10.22055/jise.2018.25421.1753

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس