داوران

مقالات ارسال شده به مجله علوم و مهندسی آبیاری با کمک و تلاش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سرتاسر کشور داوری می شوند. مجله علوم و مهندسی آبیاری از شما همکار گرامی خواهشمند است با قبول داوری و بررسی دقیق مقالات از نظر علمی و نگارشی ما را در جهت ارتقای هر چه بیشتر محتوای علمی و کیفی مقاله یاری رسانید.

خواهشمند است فرم ارزیابی مقاله را ظرف مدت 3 هفته تکمیل و ارسال نمایید.

در نظر داشته باشید نظرات و سوالات شما در ارتباط با هر مقاله به صورت محرمانه تلقی شده و پرسش های شما برای نویسندگان به صورت ناشناس با نام های داور 1، داور 2 و ... ارسال می شود.

مجله علوم و مهندسی آبیاری از شما همکار گرامی بابت پذیرش و داوری مقالات این نشریه صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.

 

اسامی داورانی که در سال 1400 با نشریه همکاری داشته اند.

 

نام نام خانوادگی  پست الکترونیکی رتبه علمی کشور شهر سمت / سازمان Publons
جهانگیر عابدی کوپایی koupai@cc.iut.ac.ir استاد ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
سید مهدی حسینی shseyedmahdi46@gmail.com استادیار ایران زاهدان اقتصاد کشاورزی،دانشکده زیست محیطی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران  
میثم سالاری جزی meysam.salarijazi@gmail.com استادیار ایران   دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان Publons
یحیی میرزایی yahya2010@yahoo.com استادیار ایران اهواز استادیار هیدرولوژی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز  
لاله دیوبند هفشجانی mdivband@gmail.com استادیار ایران  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز  
پروانه تیشه زن partishehzan@scu.ac.ir استادیار ایران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
احمد فرخیان فیروزی a.farrokhian@scu.ac.ir دانشیار ایران اهواز گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز  
منا گلابی mona_golabi@yahoo.com دانشیار ایران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
محمدرضا شریفی sharifi3010@gmail.com استادیار ایران  اهواز گروه هیدرولوژِی و منابع آب ، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
امید بهمنی omid_bahmani@yahoo.com استادیار ایران همدان  گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان Publons
مسعود اولی پور oulapour_m@scu.ac.ir استادیار ایران اهواز عضو هیئت علمی- گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
مهدی زینی وند dr.mehdi.zeinivand@gmail.com استادیار ایران اهواز گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران Publons
بابک لشکرآرا babak_lashkarara@yahoo.com دانشیار ایران دزفول دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول Publons
الهام زنگنه یوسف آبادی ez1357h@yahoo.com سایر ایران اهواز کارشناس محقق به زراعی- موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی  
مجید شریفی پور sharifipour.majid@gmail.com استادیار ایران خرم آباد استادیار دانشگاه لرستان  
علی مختاران alimokhtaran@gmail.com سایر ایران اهواز  دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
مرتضی مظفری mmozafari@ut.ac.ir استادیار ایران تهران دانشکده زمین شناسی- دانشگاه تهران  
حیدر زارعی zareih@scu.ac.ir دانشیار ایران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز  
آرش آذری arashazari.ir@gmail.com استادیار ایران کرمانشاه استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی Publons
محسن پور رضا mohsen.pourreza@gmail.com استادیار ایران بیرجند هیات علمی دانشگاه بیرجند Publons
حمید عبدل آبادی h.abdolabadi@gmail.com استادیار ایران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
علی شهیدی a47sh@yahoo.com دانشیار ایران بیرجند عضو هیات علمی -دانشگاه بیرجند Publons
حسین باقری bagheri.hossein@live.com سایر ایران بیرجند گروه مهندسی آب/ دانشگاه بیرجند  
سعید اسلامیان saeid@cc.iut.ac.ir استاد ایران اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
مهدی جوزی jovzimehdi11@yahoo.com استادیار ایران  کرمانشاه بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران Publons
مهرداد تقیان mehrdad.taghian@gmail.com استادیار ایران  اهواز هیئت علمی- دانشگاه رامین ملاثانی  
مصطفی یعقوب زاده m.yaghoobzadeh@birjand.ac.ir استادیار ایران بیرجند دانشگاه بیرجند-استادیار گروه علوم و مهندسی آب Publons
سید محسن سجادی sajjadi.mohsen@gmail.com استادیار ایران اهواز هیات علمی /دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
جواد احدیان ja_ahadiyan@yahoo.com دانشیار ایران  اهواز دانشیار گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز. Publons
رسول اجل سوئیان rasajl@sci.ui.ac.ir استادیار ایران  اصفهان دانشکده علوم- دانشگاه اصفهان  
یوسف رمضانی ramezani.y@gmail.com دانشیار ایران بیرجند عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب  
عباس رضایی استخروییه abbasrezaei2@googlemail.com استادیار ایران کرمان دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب  
محمد الباجی m_albaji2000@yahoo.co.uk استادیار ایران  اهواز دانشگاه شهید چمران Publons
یاسر حسینی yaser_hoseini@ymail.com دانشیار ایران  مغان دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان-دانشگاه محقق اردبیلی Publons
عطاء اله خادم الرسول ataalahsoil@gmail.com استادیار ایران  اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز  
امیر ناصرین amir8480@gmail.com استادیار ایران اهواز گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان Publons
عبدالامیر معزی moezzi151@scu.ac.ir استاد ایران اهواز استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران Publons
محمدامین مداح ma.maddah@scu.ac.ir استادیار ایران اهواز گروه هیدرولوژی و منابع آب ، دانشکده مهندسی و علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  
امین خرمیان khoramian.a@gmail.com سایر ایران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
آرش ادیب arashadib@yahoo.com دانشیار ایران اهواز دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
سید امین اصغری پری asghari.amin56@gmail.com دانشیار ایران بهبهان هیات علمی / دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان  
محمد بهرامی یاراحمدی m_bahrami_1085@yahoo.com استادیار ایران اهواز استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز Publons
حسین خزیمه نژاد hkh359@gmail.com دانشیار ایران بیرجند دانشگاه بیرجند  
میترا چراغی cheraghi.mitra@gmail.com استادیار ایران   استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی Publons
حسین ساسانی h.sasani@scu.ac.ir استادیار ایران  اهواز عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده مهندسی عمران و معماری دانشگاه شهید  چمران اهواز  
حامد نوذری hanozari@yahoo.com دانشیار ایران  همدان دانشگاه بوعلی همدان Publons
حمزه علی علیزاده hamzehalizadeh@ut.ac.ir استادیار ایران ایلام دانشگاه ایلام  
مریم نوابیان navabian@guilan.ac.ir استادیار ایران گیلان دانشگاه گیلان  
سیروس جعفری siroosjafari@yahoo.com دانشیار ایران  ملاثانی عضو هیات علمی گروه علوم خاک دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان Publons
محمدرضا زایری m.zayri@yahoo.com سایر ایران اهواز دانشگاه شهیدچمران اهواز Publons
مصطفی رحمانشاهی mostafarahmanshahi@gmail.com سایر ایران  خرم آباد دکترای سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز  
علی شاهنظری aliponh@yahoo.com استاد ایران ساری گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری Publons
فریبرز عباسی fariborzabbasi@ymail.com استاد ایران کرج عضو هیات علمی  مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران Publons
سید علیرضا مسعودی a.masoudi@ut.ac.ir سایر ایران  شیراز سازمان آب منطقه ای فارس  
مهدی دریایی m.daryaee@scu.ac.ir استادیار ایران اهواز دانشگاه شهید چمران Publons
سعید جلیلی saiedjalily@gmail.com استادیار ایران اهواز استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان -  
عبدالمجید لیاقت aliaghat@ut.ac.ir استاد ایران تهران دانشگاه تهران  
حسام سیدکابلی hesamkaboli@gmail.com استادیار ایران دزفول استادیار گروه عمران آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول Publons
علی عصاره ali_assareh_2003@yahoo.com استادیار ایران اهواز دانشگاه ازاد اهواز  
صلاح کوچک زاده skzadeh@ut.ac.ir استاد ایران تهران دانشگاه تهران