داوران

مقالات ارسال شده به مجله علوم و مهندسی آبیاری با کمک و تلاش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سرتاسر کشور داوری می شوند. مجله علوم و مهندسی آبیاری از شما همکار گرامی خواهشمند است با قبول داوری و بررسی دقیق مقالات از نظر علمی و نگارشی ما را در جهت ارتقای هر چه بیشتر محتوای علمی و کیفی مقاله یاری رسانید.

خواهشمند است فرم ارزیابی مقاله را ظرف مدت 3 هفته تکمیل و ارسال نمایید.

در نظر داشته باشید نظرات و سوالات شما در ارتباط با هر مقاله به صورت محرمانه تلقی شده و پرسش های شما برای نویسندگان به صورت ناشناس با نام های داور 1، داور 2 و ... ارسال می شود.

مجله علوم و مهندسی آبیاری از شما همکار گرامی بابت پذیرش و داوری مقالات این نشریه صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.

 

اسامی داورانی که در شماره بهار 1400 با نشریه همکاری داشته اند.

 

آموزش مراحل انجام داوری به صورت تصویری