داوران

مقالات ارسال شده به مجله علوم و مهندسی آبیاری با کمک و تلاش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و مؤسسات آموزش عالی سرتاسر کشور داوری می شوند. مجله علوم و مهندسی آبیاری از شما همکار گرامی خواهشمند است با قبول داوری و بررسی دقیق مقالات از نظر علمی و نگارشی ما را در جهت ارتقای هر چه بیشتر محتوای علمی و کیفی مقاله یاری رسانید.

خواهشمند است فرم ارزیابی مقاله را ظرف مدت 3 هفته تکمیل و ارسال نمایید.

در نظر داشته باشید نظرات و سوالات شما در ارتباط با هر مقاله به صورت محرمانه تلقی شده و پرسش های شما برای نویسندگان به صورت ناشناس با نام های داور 1، داور 2 و ... ارسال می شود.

مجله علوم و مهندسی آبیاری از شما همکار گرامی بابت پذیرش و داوری مقالات این نشریه صمیمانه تشکر و قدردانی می نماید.

 

اسامی داورانی که در سال 1401 با نشریه همکاری داشته اند

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

کشور

شهر

سمت / سازمان

Publons

جهانگیر

عابدی کوپایی

koupai@cc.iut.ac.ir

استاد

ایران

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

سید مهدی

حسینی

shseyedmahdi46@gmail.com

استادیار

ایران

زاهدان

اقتصاد کشاورزی،دانشکده زیست محیطی،دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایران

 

میثم

سالاری جزی

meysam.salarijazi@gmail.com

استادیار

ایران

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Publons

لاله

دیوبند هفشجانی

mdivband@gmail.com

استادیار

ایران 

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

پروانه

تیشه زن

partishehzan@scu.ac.ir

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

منا

گلابی

mona_golabi@yahoo.com

دانشیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

محمدرضا

شریفی

sharifi3010@gmail.com

استادیار

ایران 

اهواز

گروه هیدرولوژِی و منابع آب ، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

امید

بهمنی

omid_bahmani@yahoo.com

استادیار

ایران

همدان

 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان

Publons

مسعود

اولی پور

oulapour_m@scu.ac.ir

استادیار

ایران

اهواز

عضو هیئت علمی- گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

مهدی

زینی وند

dr.mehdi.zeinivand@gmail.com

استادیار

ایران

اهواز

گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

Publons

بابک

لشکرآرا

babak_lashkarara@yahoo.com

دانشیار

ایران

دزفول

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

Publons

الهام

زنگنه یوسف آبادی

ez1357h@yahoo.com

سایر

ایران

اهواز

کارشناس محقق به زراعی- موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 

مجید

شریفی پور

sharifipour.majid@gmail.com

استادیار

ایران

خرم آباد

استادیار دانشگاه لرستان

 

علی

مختاران

alimokhtaran@gmail.com

سایر

ایران

اهواز

 دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

مرتضی

مظفری

mmozafari@ut.ac.ir

استادیار

ایران

تهران

دانشکده زمین شناسی- دانشگاه تهران

 

حیدر

زارعی

zareih@scu.ac.ir

دانشیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

آرش

آذری

arashazari.ir@gmail.com

استادیار

ایران

کرمانشاه

استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی

Publons

محسن

پور رضا

mohsen.pourreza@gmail.com

استادیار

ایران

بیرجند

هیات علمی دانشگاه بیرجند

Publons

حمید

عبدل آبادی

h.abdolabadi@gmail.com

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

علی

شهیدی

a47sh@yahoo.com

دانشیار

ایران

بیرجند

عضو هیات علمی -دانشگاه بیرجند

Publons

سعید

اسلامیان

saeid@cc.iut.ac.ir

استاد

ایران

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

مهدی

جوزی

jovzimehdi11@yahoo.com

استادیار

ایران 

کرمانشاه

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

Publons

سید محسن

سجادی

sajjadi.mohsen@gmail.com

استادیار

ایران

اهواز

هیات علمی /دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

جواد

احدیان

ja_ahadiyan@yahoo.com

دانشیار

ایران 

اهواز

دانشیار گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

Publons

عباس

رضایی استخروییه

abbasrezaei2@googlemail.com

استادیار

ایران

کرمان

دانشگاه شهید باهنر، دانشکده کشاورزی، بخش مهندسی آب

 

محمد

الباجی

m_albaji2000@yahoo.co.uk

استادیار

ایران 

اهواز

دانشگاه شهید چمران

Publons

یاسر

حسینی

yaser_hoseini@ymail.com

دانشیار

ایران 

مغان

دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان-دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

عطاء اله

خادم الرسول

ataalahsoil@gmail.com

استادیار

ایران 

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

امیر

ناصرین

amir8480@gmail.com

استادیار

ایران

اهواز

گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

Publons

عبدالامیر

معزی

moezzi151@scu.ac.ir

استاد

ایران

اهواز

استاد گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

Publons

محمدامین

مداح

ma.maddah@scu.ac.ir

استادیار

ایران

اهواز

گروه هیدرولوژی و منابع آب ، دانشکده مهندسی و علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

 

آرش

ادیب

arashadib@yahoo.com

دانشیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

سید امین

اصغری پری

asghari.amin56@gmail.com

دانشیار

ایران

بهبهان

هیات علمی / دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان

 

محمد

بهرامی یاراحمدی

m_bahrami_1085@yahoo.com

استادیار

ایران

اهواز

استادیار دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز

Publons

میترا

چراغی

cheraghi.mitra@gmail.com

استادیار

ایران

 

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی

Publons

محمدرضا

زایری

m.zayri@yahoo.com

سایر

ایران

اهواز

دانشگاه شهیدچمران اهواز

Publons

علی

شاهنظری

aliponh@yahoo.com

استاد

ایران

ساری

گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

Publons

مهدی

دریایی

m.daryaee@scu.ac.ir

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران

Publons

حسام

سیدکابلی

hesamkaboli@gmail.com

استادیار

ایران

دزفول

استادیار گروه عمران آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

Publons

علی

عصاره

ali_assareh_2003@yahoo.com

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه ازاد اهواز

 

یوسف

حسن زاده


yhassanzadeh@tabrizu.ac.ir

 

استاد

ایران

تبریز

دانشگاه تبریز

 

رسول

قبادیان


rsghobadian@yahoo.com

 

دانشیار

ایران

کرمانشاه

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سعید

برومند نسب

boroomandsaeed@yahoo.com

استاد

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

مجید

خلقی

kholghi@ut.ac.ir

استاد

ایران

تهران

دانشگاه تهران

 

سید امین

منصوری

sa.mansouri81@gmail.com

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

غلامرضا

میرزاوند

mirzavand@yahoo.com

استادیار

ایران

دزفول

دانشگاه آزاد دزفول

 

محمد

میرزاوند

mmirzavand23@yahoo.com

استادیار

ایران

تهران

حفاظت آب و خاک تهران

 

علی حیدر

نصراللهی

aliheidar200@gmail.com

استادیار

ایران

لرستان

دانشگاه لرستان

 

محمد مهدی

صدقی اصل

sedghiasl@gmail.com

استادیار

ایران

یاسوج

دانشگاه یاسوج

 

حمید

آماده


amadeh@gmail.com

 

استادیار

ایران

تهران

دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

کاظم

اسماعیلی


esmaili@um.ac.ir

 

دانشیار

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

منوچهر

حیدرپور

heidar@iut.ac.ir

استاد

ایران

اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سولماز

دشتی


solmazdashti@gmail.com

 

دانشیار

ایران

اهواز

دانشگاه آزاد اهواز

 

محمد

ذاکر مشفق

mzmoshfegh@yahoo.com

استادیار

ایران

دزفول

دانشگاه صنعتی دزفول

 

محمود

شفاعی

m_shafai@yahoo.com

استاد

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

زهرا

شجاعیان

z.shojaeian64@gmail.com

مربی

ایران

اهواز

سازمان آب و برق خوزستان

 

مهدی

قمشی

m.ghomeshi@yahoo.com

استاد

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محمود

کاشفی پور

kashefipour@excite.com

استاد

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

صفر

معروفی

marofisafar59@gmail.com

استاد

ایران

همدان

دانشگاه بوعلی همدان

 

فریدون

رادمنش

feridon_radmanesh@yahoo.com

دانشیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

عبدالعلی

گیلانی

gilani.abdolali@yahoo.com

استادیار

ایران

اهواز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

مهدی

ذاکری نیا

a_zakerinia@yahoo.com

دانشیار

ایران

گرگان

دانشگاه گرگان

 

عباس

پارسایی

abbas_parsaie@yahoo.com

استادیار

ایران

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

محمد

خرمیان

khorramy.mohamad@yahoo.com

دانشیار

ایران

دفول

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول