تماس با ما

جهت ارتباط با نشریه علوم و مهندسی آبیاری همه روزه از طریق ایمیل مجله به نشانی:

Jise.water@yahoo.com

و یا بصورت مستقیم با شماره 09046305648 تماس حاصل فرمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشانی: اهواز-  دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

 کدپستی: 43311-61357

تلفن مستقیم: 09046305648

وب سایت: http://jise.scu.ac.ir

پست الکترونیکی: jise.water@yahoo.com


CAPTCHA Image