تماس با ما

 

 

جهت ارتباط با نشریه علوم و مهندسی آبیاری همه روزه از طریق ایمیل مجله به نشانی:

Jise.water@yahoo.com

و یا بصورت مستقیم از طریق تلفن دفتر به شماره 06133330622 و یا 06133330010 الی 19 داخلی 3254 تماس حاصل فرمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشانی: اهواز-  دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

 کدپستی: 43311-61357

تلفن مستقیم: 33330622 -061

وب سایت: http://jise.scu.ac.ir

پست الکترونیکی: jise.water@yahoo.com


CAPTCHA Image