درباره نشریه

مجله علمی کشاورزی ، اولین نشریه علمی - پژوهشی دانشکده کشاورزی اهواز می باشد که از خرداد ماه 1354 در دانشگاه شهید چمران ( جندی شاپور ) منتشر شده است . در راستای سیاست وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری جهت تخصصی کردن مجلات علمی و با تصویب دفتر کمیسیون نشریات علمی کشور ، مجوز انتشار نشریه علمی - پژوهشی علوم و مهندسی آبیاری در سال 1388 صادر گردید .با کمال مسرت به اطلاع می رساند که مجله علوم و مهندسی آبیاری، طبق نامه شماره 22140/ا.پ به تاریخ 12/12/88 و سریال 18382 مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، موفق به دریافت مجوز از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گردیده است.

این نشریه حاصل فعالیت های علمی مشترک دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز و انجمن هیدرولیک ایران است.

 

 موضوعات مجله :

- تحقیقات زیر بنایی و کاربردی در مورد علوم آب و آبیاری و زهکشی از جمله :

رابطه آب ،خاک و گیاه ، شبکه های آبیاری ، انتقال آب و مدیریت آب در مزرعه ، مهندسی رودخانه ، سازه های آبی ،هیدرولیک رسوب ،هیدرولوژی ،هیدرولیک مجاری بسته ، هیدرولیک مجاری باز ،آبهای زیر زمینی ،محیط زیست ،اقتصاد آب ،بهره برداری از آبهای شور و نامتعارف در کشاورزی

- حفاظت آب و خاک

- زهکشی ( سطحی ، زیر زمینی ، کنترل شده و ... )

- کاربرد GIS و RS  در آبیاری

- مواد پوشاننده کانالهای آبیاری ( ژئو سنتتیک ماستیک و ... )

- بهینه سازی مصرف آب کشاورزی

- مباحث نوین در آبیاری و علوم آب

 

دسترسی آزاد

تمامی مقالات منتشر شده در مجله علوم و مهندسی آبیاری به صورت دسترسی آزاد هستند و دریافت اصل مقالات هیچ گونه هزینه ای برای نویسندگان در برنخواهد داشت.

 

کپی رایت

این نشریه تحت مجوز (4.0  Attribution 4.0 International (CC BY چاپ می شود.

(برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد CC BY 4.0 کلیک کنید)

 

دوره انتشار: فصلنامه

نوع انتشار: چاپی 

هزینه بررسی اولیه: 1000000  ریال

هزینه چاپ نهایی: 2000000 ریال

 

مشخصات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: سعید برومند نسب

سردبیر: محمود کاشفی پور

آدرس: بلوار گلستان- دانشگاه شهید چمران اهواز- کدپستی: 43311-61357

ایمیل: Jise.water@yahoo.com

وب سایت: Jise.scu.ac.ir