اصول اخلاقی انتشار مقاله

بیانیه اصول اخلاقی و تخلفات نشر

اصول نشر

اصول نشر مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز بر مبنای روند و فرآیندی مدون و قانومند بنا شده که سیاست های کلان مجله هم از همین روند  تبعیت می­کند. تطابق و همخوانی محتوای مقالات ارسال شده با حوزه کاری مجله ،یکی از سیاست های مجله می باشد.دستور العمل ها و راهنمایی های کمیته اصول اخلاقی نشر نیز همین مطالب را بررسی می نماید. مقالات ارسال شده می بایست فاقد هرگونه اتهامی مانند توهین وافترا، نقض قوانین حق تکثیر ونشر وسرقت ادبی باشند. نظرات داوران هم بخشی دیگر از روند تصمیم گیری می باشد.نتایج این دو قسمت تصمیم نهایی برای هر مقاله را مشخص می­کند. مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز حق انتخاب مقالات ارزشمند ارسالی برای چاپ و انتشار را برای خود محفوظ می داند.

 

محرمانگی

مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز متعهد و پایبند به حفاظت از تمامی اطلاعات مقالات ارسالی  در مواقع خاص ودرمقابل افراد غیرقابل اعتماد، می باشد.از این جهت،این اطلاعات تنها در اختیار هیئت تحریریه ،داوران،ومشاوران قرار خواهند گرفت.

 

شناسایی ومقابله با اتهامات ناشی از سوءرفتارها ورفتارهای غیرقانونی پژوهشی

ناشر و وسردبیر مجله اقدامات معقول و مدونی را جهت شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آنها سوءرفتارهای پژوهشی شامل سرقت ادبی،دستکاری ارجاعات، و ساخت داده صورت گرفته است،انجام خواهند داد.در هیچ موردی مجله و یا دست اندرکاران آن چنین سوءرفتارهایی را آگاهانه حمایت نکرده واجازه وقوع این اتفاق را نخواهند داد. در صورت مشاهده چنین اتهاماتی ناشی از سوءرفتار های پژوهشی مربوط به مقاله چاپ و منتشر شده، توسط ناشر مجله و یا ویراستار، ناشر و یا ویراستار باید از دستورالعمل های کمیته اصول اخلاقی نشر پیروی نماید.

 

منابع درآمد/تبلیغات/بازاریابی مستقیم

مجله علوم ومهندسی آبیاری توسط دانشگاه شهید چمران اهواز حمایت مالی شده، و منبع دیگری جهت تامین هزینه ها ندارد.همچنین این مجله هیچگونه تبلیغ و آگهی را برای درج در سایت و یا بصورت مقاله گزارشی نخواهد پذیرفت.

 

برنامه انتشار/ بایگانی

مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران هر ساله چهار شماره منتشر می کند. تمامی مطالب از ابتدا تا آخرین شماره،برای همیشه در وبسایت مجله باقی خواهند ماند.همچینین این مجله قصد دارد در پایگاه  Scopus و Clarivate Analytics  نمایه شود.

 

مسئولیت های نویسنده

نویسندگی

مقاله ارسالی برای چاپ و ارجاع در مجله، می بایست توسط نویسنده و یا نویسنگان خود تایید شده باشد.از این رو نویسنده یا نویسندگان می بایست حضوری فعال در طراحی و فراهم آوردن موارد مورد نیاز مقاله خود داشته باشند.همه نویسندگان بایستی به دقت محتویات مقاله خود را بررسی کرده و ن نسخه هایی و ارسالی مقاله می بایست به تایید آن ها رسیده باشد. نویسندگان، مسئول محتویات مقاله ارسالی خود می باشند. آنها همچنین می بایست قراردی مبنی بر همکاری و مشارکتشان در نگارش نسخه ارسالی مقاله،جهت تایید به امضاء برسانند. مقالات تنها در صورتی برای چاپ در نظر گرفته می شوند که رضایت تمامی نویسندگان اعلام شود.

 

 اصالت و سرقت ادبی

نویسندگان می بایست محتویات اصلی و بدیع خود را برای چاپ در مجله ارائه دهند.در مقالاتی که بخشی از مقالات دیگر در آنها استفاده شده، نویسنده و یا نویسندگان بایستی به درستی به منبع متن استفاده شده اشاره کرده وبه آن ارجاع دهند. مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از نرم افزار همانندجو در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می گیرد.

 

انتشار چندگانه،مازاد و همزمان

نویسندگان نباید مقالاتی که قبلا در مجلاتی دیگر ارائه شده اند را ارسال و استفاده نمایند. در موارد ارسال همزمان مقالات برای بیش از یک مجله مطابق با قوانین اصول اخلاقی نشر عمل خواهد شد.

 

تایید منابع

تایید و اعلام منابع استفاده شده از دیگر پژوهشگران همواره الزامی است. نویسندگان همواره بایستی به مقالاتی که در تعیین ماهیت مقاله ارسالی تاثیر گذار هستند،اشاره نمایند.

 

افشا و تعارض منافع

تمامی نویسندگان می بایست در نسخه ارسالی مقاله خود هرگونه اختلافات مالی و یا تعارضات  اساسی منافع خود ،که ممکن است تحت تاثیر نتایج و یا تفسیر مقاله قرار گیرند را اعلام کنند.همچنین تمامی منابع حامیان مالی از پروژه بایستی اعلام گردند.

لازم به ذکر است نحوه تأمین هزینه ­های پژوهش منتج به مقاله بایستی ذکر گردد.

 

وظایف و مسئولیت های داوران

مشارکت در تصمیمات ویراستاری

داوران همکار نقش موثر ومهمی در کمک به سردبیر برای اتخاذ تصمیمات  ویراستاری علمی دارند.همچنین آنها در فرآیند مکاتبات ویراستاری با نویسندگان، آن­ها را  به آنها در راستای بهبود مقالات خود یاری می نماید

 

فوریت و وقت شناسی

هرکدام از داوران همکاری که احساس می­کنند فاقد توانایی لازم برای داوری و بررسی نسخه ارسالی مقاله ای می باشند  و یا امکان بررسی و داوری سریع و به موقع مقاله برایشان فراهم نمی باشد، می بایست با اطلاع به سردبیر، خود را از پروسه داوری خارج نمایند.

 

هزینه بررسی اولیه و چاپ 

 - به منظور بررسی و داوری اولیه مبلغ 1000000 ریال معادل صد هزار تومان و پس از پذیرش نهایی،  می بایست مبلغ 2000000 ریال معادل دویست هزار تومان جهت چاپ مقاله از طریق درگاه پرداخت اینترنتی توسط نویسندگان واریز شود.