اصول اخلاقی انتشار مقاله

بیانیه اصول اخلاقی و تخلفات نشر

♦ اصول نشر♦

سیاست‌های اخلاقی نشریه علوم و مهندسی آبییاری براساس اصول کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) و رعایت منشور اخلاقی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. پیروی از تمام اصول اخلاقی در زمینه چاپ و نشر مقالات این مجله الزامی بوده و در صورت عدم پایبندی افراد، هرگونه اقدام در چارچوب ضوابط برای این نشریه محفوظ می باشد. دستورالعمل های اخلاقی در وب سایت COPE قابل دریافت است.

 

 محرمانگی

مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز متعهد و پایبند به حفاظت از تمامی اطلاعات مقالات ارسالی  در مواقع خاص ودرمقابل افراد غیرقابل اعتماد، می باشد.از این جهت،این اطلاعات تنها در اختیار هیئت تحریریه ،داوران،ومشاوران قرار خواهند گرفت.

 

شناسایی ومقابله با اتهامات ناشی از سوءرفتارها ورفتارهای غیرقانونی پژوهشی

ناشر و وسردبیر مجله اقدامات معقول و مدونی را جهت شناسایی و جلوگیری از انتشار مقالاتی که در آنها سوءرفتارهای پژوهشی شامل سرقت ادبی،دستکاری ارجاعات، و ساخت داده صورت گرفته است،انجام خواهند داد.در هیچ موردی مجله و یا دست اندرکاران آن چنین سوءرفتارهایی را آگاهانه حمایت نکرده واجازه وقوع این اتفاق را نخواهند داد. در صورت مشاهده چنین اتهاماتی ناشی از سوءرفتار های پژوهشی مربوط به مقاله چاپ و منتشر شده، توسط ناشر مجله و یا ویراستار، ناشر و یا ویراستار باید از دستورالعمل های کمیته اصول اخلاقی نشر پیروی نماید.

 

منابع درآمد/تبلیغات/بازاریابی مستقیم

مجله علوم ومهندسی آبیاری توسط دانشگاه شهید چمران اهواز حمایت مالی شده، و منبع دیگری جهت تامین هزینه ها ندارد.همچنین این مجله هیچگونه تبلیغ و آگهی را برای درج در سایت و یا بصورت مقاله گزارشی نخواهد پذیرفت.

 

برنامه انتشار/ بایگانی

مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران هر ساله چهار شماره منتشر می کند. تمامی مطالب از ابتدا تا آخرین شماره،برای همیشه در وبسایت مجله باقی خواهند ماند.همچینین این مجله قصد دارد در پایگاه  Scopus و Clarivate Analytics  نمایه شود.

 

♦مسئولیت های نویسنده♦

نویسندگی

مقاله ارسالی برای چاپ و ارجاع در مجله، می بایست توسط نویسنده و یا نویسنگان خود تایید شده باشد.از این رو نویسنده یا نویسندگان می بایست حضوری فعال در طراحی و فراهم آوردن موارد مورد نیاز مقاله خود داشته باشند.همه نویسندگان بایستی به دقت محتویات مقاله خود را بررسی کرده و ن نسخه هایی و ارسالی مقاله می بایست به تایید آن ها رسیده باشد. نویسندگان، مسئول محتویات مقاله ارسالی خود می باشند. آنها همچنین می بایست قراردی مبنی بر همکاری و مشارکتشان در نگارش نسخه ارسالی مقاله،جهت تایید به امضاء برسانند. مقالات تنها در صورتی برای چاپ در نظر گرفته می شوند که رضایت تمامی نویسندگان اعلام شود.

 

 ارائة گزارش از یافته‌های تحقیق

مقاله باید منعکس کننده تحقیق و تحلیل خود نویسندگان و به شیوه‌ای درست و کامل باشد. داده‌های زیرساختی و تشکیل دهنده مقاله باید به‌دقت ارائه شده باشند.

 

استناددهی

در صورت استفاده از آثار و نتایج پژوهش ­های دیگران، باید به آن آثار به صورت دقیق، واضح و کامل استناد شود. همچنین اشاره به مقالاتی که در تعیین ماهیت مقاله ارسالی تاثیر گذار هستند الزامی است. عدم ارجاع دهی و استفاده از آثار دیگران بدون رعایت ضوابط اخلاقی نگارش، رونوشت، استفاده از متون و آثار دیگران با تغییر در جمله بندی و نگارشی متفاوت سرقت علمی و غیراخلاقی و غیرقابل پذیرش می­ باشد.

 

 اصالت و سرقت ادبی

نویسندگان می بایست محتویات اصلی و بدیع خود را برای چاپ در مجله ارائه دهند.در مقالاتی که بخشی از مقالات دیگر در آنها استفاده شده، نویسنده و یا نویسندگان بایستی به درستی به منبع متن استفاده شده اشاره کرده وبه آن ارجاع دهند. مجله علوم ومهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از نرم افزار همانندجو در روند بررسی خود برای تشخیص اصالت مقالات ارسالی بهره می گیرد.

 

انتشار چندگانه،مازاد و همزمان

مقالات ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات همایش­ها پذیرفته شده و یا به چاپ رسیده باشد. همچنین مقالات ارسالی نباید به طور هم زمان برای سایر مجلات ارسال شود. نویسنده متعهد است تا دریافت جواب نهایی نشریه،  از ارسال مقاله به مجلات دیگر خودداری کند.

 

تایید منابع

تایید و اعلام منابع استفاده شده از دیگر پژوهشگران همواره الزامی است. نویسندگان همواره بایستی به مقالاتی که در تعیین ماهیت مقاله ارسالی تاثیر گذار هستند،اشاره نمایند.

 

افشا و تعارض منافع

تمامی نویسندگان می بایست در نسخه ارسالی مقاله خود هرگونه اختلافات مالی و یا تعارضات  اساسی منافع خود ،که ممکن است تحت تاثیر نتایج و یا تفسیر مقاله قرار گیرند را اعلام کنند.همچنین تمامی منابع حامیان مالی از پروژه بایستی اعلام گردند. لازم به ذکر است نحوه تأمین هزینه ­های پژوهش منتج به مقاله بایستی ذکر گردد.

 

تعهد اخلاقی

 فرم تعهد اخلاقی و رضایت نامه ارسال مقاله به دفتر نشریه باید توسط تمامی نویسندگان تکمیل، امضا و توسط نویسنده مسئول به صورت کتبی (در قالب تعهدنامه به سردبیر) ارسال شود. علاوه بر تعیین دقیق نویسنده مسئول در تعداد و ترتیب اسامی نویسندگان دقت لازم به کارگرفته شود.

 

تشکر و قدردانی

 نویسندگان باید به افراد یا سازمان‌هایی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها مؤثر بوده‌اند، اشاره نمایند و از آن‌ها قدردانی کنند.

 

انصراف از چاپ

 نویسندگان بعد از تکمیل فرایند ارزیابی مقاله، حق انصراف از چاپ را ندارند.

 

حق مالکیت

در نشریه­ های با دسترسی آزاد، نویسندگان حق مالکیت معنوی مقاله خود را در اختیار خواهند داشت اما به همه افراد، با رعایت حقوق معنوی و اصول اخلافی انتشار آثار علمی، اجازة دانلود، چاپ و توزیع مقالة خود را نیز می­ دهند. سیاست های نشریه در باب اشتراک گذاری مقالات بر اساس CC By 4 خواهد بود. اطلاعات کامل تری در خصوص CC By 4 در اینجا در دسترس خواهد بود

 

وظایف و مسئولیت های داوران

لازم است داوران بعد از پذیرش مقالاتی که در حوزة تخصص آنها قرار می­ گیرد. نسبت به ارسال نتیجه داوری در اسرع وقت اقدام نمایند و نقطه نظرات مربوط به اصالت مقاله، صرف نظر از پیشنهادات در مورد تجدید نظر، رد و یا پذیرش مقاله، به سردبیر فرستاده‌‌ شود.

هر مقاله‌ای که برای داوری دریافت می‌شود باید همچون سندی محرمانه محسوب شده و از افشای محتوای آن با دیگران به هر نحو خودداری شود

داوران باید مقالات را به‌طور عینی، بی‌طرفانه و عادلانه ارزیابی کنند. داوران باید از طرفداری‌های شخصی در توصیه‌ها و قضاوت‌های خود اجتناب کنند.

داوران نبایستی داوری مقالاتی را بپذیرند که خود مستقیماً و یا با واسطه بخشی از آن تحقیق (مقدماتی یا نهایی) را انجام داده اند.

الگوی داوری در نشریه علوم و مهندسی آبیاری داوری دو سویه ناشناس می باشد، دفتر نشریه میانجی و رابط بین داور و نویسنده است، داوری مقالات منتشر نمی شود و متن داوری مقالات متعلق به دفتر نشریه است.

پیشنهادات داوران در خصوص مقالات منتشر‌شده باید در قالب فرم‌های داوری و در بخش نقطه نظرات مربوط به نویسنده و سردبیر، به آنها ارائه‌ شود.

 

وظایف سردبیر و اعضای هیئت تحریریه

اختیار و مسئولیت انتخاب داوران و قبول یا رد یک مقاله پس از کسب نظر داوران بر عهده سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله است.

سردبیر و اعضاء هیئت تحریریه مجله باید نسبت به ثبت و آرشیو اسناد داوری مقالات به عنوان اسناد علمی، و محرمانه نگاه داشتن اسامی داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند

تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد مقالات بایستی بر اساس ارزیابی نظرات تخصصی داوران و سنجش صحت آنها، و مستندات علمی و استدلال کافی انجام شده و اعمال نظر سلیقه ای، شخصی، صنفی، نژادی، مذهبی و غیره در آن راه نداشته باشد.

سردبیر و اعضای هیئت تحریریه بایستی در انتخاب داوران شایسته با توجه به زمینه تخصصی، سرآمدی، تجربة علمی و کاری، و التزام اخلاقی اهتمام ورزند

سردبیر و هیأت تحریریه اطلاعات مربوط به مقالات را تنها در اختیار داوران و ویراستاران قرار می‏دهند.

 

هزینه بررسی اولیه و چاپ 

 - به منظور بررسی و داوری اولیه مبلغ 1000000 ریال معادل صد هزار تومان و پس از پذیرش نهایی،  می بایست مبلغ 2000000 ریال معادل دویست هزار تومان جهت چاپ مقاله از طریق درگاه پرداخت اینترنتی توسط نویسندگان واریز شود.