پرسش‌های متداول

آیا مجله شما بابت چاپ مقاله وجهی دریافت می کند؟

بدینوسیله به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می‌رساند جهت چاپ هر مقاله که در مجله علوم و مهندسی آبیاری پذیرفته شود، مبلغ 3000000 ریال (سیصد هزار تومان) برای تأمین بخشی از هزینه‌های چاپ از نویسنده (گان) دریافت خواهد شد.

خواهشمند است قبل از واریز هرگونه مبلغ به نکات زیر توجه فرمایید:
-مقاله خود را طبق فرمت مجله تهیه و از طریق پست الکترونیکی مجله ارسال نمایید.
-پس از بررسی و تائید مقاله توسط داوران و بررسی وتائید سردبیر، برای پرداخت هزینه چاپ از طریق پست الکترونیکی به نویسنده مسئول اطلاع داده خواهد شد. خواهشمند است توجه فرمایید تا قبل از دریافت پست الکترونیکی از طرف دفتر مجله مبنی بر درخواست پرداخت وجه چاپ، هیچ گونه مبلغی واریز نشود. لازم به ذکر است وجه واریز شده جهت چاپ مقاله به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

مقاله را چگونه اسال کنیم ؟

مقاله فقط به صورت الکترونیکی از طریق سایت قابل دریافت است.

آیا مجله شما در مرحله ارسال مقاله هزینه را دریافت می کند؟

خیر


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


جهت انجام مراحل داوری، مبلغ 1/000/000 ریال معادل 100000 تومان از نویسندگان دریافت می شود. مبلغ فوق غیرقابل برگشت خواهد بود

فرآیند بررسی مقاله چه مدت خواهد بود؟

فرایند بررسی کامل حدود 3-4 ماه پس از تأییدیه ارسال ایمیل متقاضی انجام می شود

من می خواهم مقاله ای به مجله ارسال کنم. آیا این موضوع در محدوده مجله قرار دارد؟

منوی "درباره نشریه" در وب سایت را ببینید. اگر در مورد مناسب بودن موضوع اطمینان ندارید، به سردبیر مجله Jise.water@yahoo.com ایمیل ارسال کنید.