اخبار و اعلانات

انتشار شماره زمستان 1399 به صورت تماما انگلیسی

بازدیدکنندگان گرامی احتراما به استحضار می رساند بر اساس تصمیمات هیات تحریریه در راستای اهداف و پیشرفت هر چه بیشتر نشریه آخرین شماره این مجله ( 4-43) زمستان 1399 به صورت تماما انگلیسی جهت دسترسی علاقمندان در سامانه بارگذاری شد. با آرزوی موفقیت و سلامتی سید محمود کاشفی پور سردبیر مجله علوم و مهندسی آبیاری

مطالعه بیشتر

تفاهم نامه همکاری با انجمن هیدرولیک ایران

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند از تاریخ 99/11/12 بین نشریه علوم و مهندسی آبیاری و انجمن هیدرولیک ایران تفاهم نامه همکاری منعقد شده است.   تفاهم نامه همکاری

مطالعه بیشتر

نمایه در پایگاه بین المللی DOAJ

با استحضار می رساند مجله علوم و مهندسی آبیاری در پایگاه بین المللی DOAJ نمایه شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید (تابستان 98)

بازدیدکنندگان گرامی احتراما به استحضار می رساند آخرین شماره این نشریه ( 2-42) تابستان 98 جهت دسترسی در سامانه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

نمایه در سایت Scientific Indexing Services

با استحضار می رساند مجله علوم و مهندسی آبیاری در سایت Scientific Indexing Services نمایه شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید(بهار 98)

بازدیدکنندگان گرامی احتراما به استحضار می رساند آخرین شماره این نشریه ( 1-42) بهار 98 جهت دسترسی در سامانه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید( زمستان 97)

بازدیدکنندگان گرامی احتراما به استحضار می رساند آخرین شماره این نشریه ( 4-41) زمستان 97 جهت دسترسی در سامانه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

تغییر فرمت نشریه در بخش جداول و شکل ها

از نویسندگان محترم خواهشمند است با توجه به تغییر فرمت نشریه در  نحوه ارائه شکل ها و جداول به راهنمای نویسندگان مراجعه نمایند.   ***مقالات فقط با فرمت جدید دریافت می شوند.***

مطالعه بیشتر

انتشار شماره جدید( پاییز 97)

بازدیدکنندگان گرامی احتراما به استحضار می رساند آخرین شماره این نشریه( 3-41) پاییز 97 جهت دسترسی در سامانه بارگذاری شد.

مطالعه بیشتر

نمایه در سایت Google scholar

با استحضار می رساند مجله علوم و مهندسی آبیاری در سایت Google scholar نمایه شد.

مطالعه بیشتر