کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
استفاده از داده‌های بازتحلیلی و مدل‌های هوشمند در شبیه‌سازی رابطه بارش رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز بازفت)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اردیبهشت 1400

10.22055/jise.2021.36292.1947

بهزاد زکی؛ علی محمد آخوند علی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ محمد امین مداح


بررسی عملکرد مدل شبکه عصبی موجک در تخمین دبی روزانه

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 105-116

10.22055/jise.2017.22047.1580

حمیدرضا باباعلی؛ رضا دهقانی


مدل سازی بارش – رواناب روزانه رودخانه دره رود واقع در استان اردبیل

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 133-146

10.22055/jise.2017.21053.1508

محمد رضا نیک پور؛ هادی ثانی خانی؛ سجاد محمودی بابلان؛ سعید نسترنی عموقین


شبیه سازی شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(ANN) در سواحل استان مازندران

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 61-70

زهرا درواری؛ وحید غلامی؛ شهرام درخشان


بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه به وسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 83-92

سیدمحمد سیدعباسی؛ مهدی گوران اوریمی؛ علی فریدحسینی؛ محمدباقر شریفی