کلیدواژه‌ها = شبیه سازی عددی
بررسی الگوی جریان در راه ماهی با دیواره‌ی آرام کننده از نوع دنیل

دوره 42، شماره 3، مهر 1398، صفحه 179-196

10.22055/jise.2019.23693.1689

زهرا محمودیان؛ سامان بهاروند؛ بابک لشکرآرا


شبیه سازی عددی استهلاک انرژی در تندآب با موانع استوانه ای مستغرق با مدل Flow 3D

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 17-28

10.22055/jise.2018.13748

محمد راشکی قلعه نو؛ مهدی اژدری مقدم؛ غلامرضا عزیزیان؛ کامران خلیفه ای


بهینه سازی و برآورد پارامترهای مدل موج کینماتیک- انتشار برای شبیه سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 39، شماره 3، آبان 1395، صفحه 73-84

10.22055/jise.2016.12344

مصطفی مرادزاده؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ محمد رضا خالدیان