کلیدواژه‌ها = Reference evapotranspiration
تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر و تعرق گیاه مرجع و کمبود بارندگی در منطقه سمنان

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 61-75

10.22055/jise.2017.19991.1428

ساناز جورابلو؛ خلیل اژدری؛ زهرا گنجی؛ مهدی دلقندی


مقایسه روش‌های سری زمانی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع (مطالعه موردی: ارومیه)

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 75-85

10.22055/jise.2016.11794

نسرین آزاد طلاتپه؛ جواد بهمنش؛ مجتبی منتصری؛ وحیدرضا وردی نژاد