کلیدواژه‌ها = شکست سد
بررسی اثر پتانسیل کل بر روند تغییرات سرعت موج در طول قوس 90 درجه ملایم

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-15

10.22055/jise.2017.22562.1612

امین سالم نیا؛ مهدی قمشی؛ رامین فضل اولی


تأثیر مقیاس زمان در شبیه سازی جریانات با سطح آزاد با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH)

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 75-92

10.22055/jise.2010.13481

سیده لیلا رضوی طوسی؛ سید علی ایوب زاده؛ علی رضا ولی زاده