اثر متقابل پایه و تکیه‌گاه پل بر آبشستگی موضعی در اطراف آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

2 دانشیار بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز

چکیده

     مسأله آبشستگی موضعی در اطراف پایه و تکیه­گاه پل در سال­های اخیر به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این در حالی است که مطالعات اندکی از تأثیر فاصله پایه از تکیه­گاه روی آبشستگی پایه و تکیه­گاه پل موجود می­باشد. با توجه به این که پل­های زیادی در سطح جهان ساخته می­شوند که دارای پایه­هایی در فاصله نزدیک به تکیه­گاه می­باشند، بنابراین ضرورت می­یابد این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر طول تکیه­گاه و شکل پایه بر روی عمق آبشستگی آن­ها، از تکیه­گاه­های قائم با طول­های 25، 5/37 و 50 سانتی متر و پایه­های دایره­ای، مربعی گرد گوشه و مربعی نوک تیز در دو فاصله 5/17 و 35 سانتی­متر نسبت به سیلاب دشت استفاده شد. نتایج آزمایش­ها نشان داد که با نزدیک شدن پایه به تکیه­گاه، آبشستگی آن­ها افزایش می­یابد. به عنوان نمونه حضور پایه نوک تیز در فاصله 5/17 سانتی متری سیلاب دشت برای تکیه­گاه 50 سانتی متری، عمق آبشستگی تکیه­گاه و پایه را به ترتیب 50درصدو 61 درصد در مقایسه با پایه و
تکیه­گاه به صورت مجزا افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction of Bridge Pier and Abutment on Local Scour Around Them

نویسندگان [English]

  • Morteza Arab 1
  • Mohammad Ali Zomorodian 2
چکیده [English]

The local scour around bridge pier and abutment in recent years has been widely studied by different authors. Scant information exists as to how bridge pier proximity to abutment affects scour depth at an abutment and at a pier. Due to the fact that many bridges have a pier located close to an abutment, therefore, it is necessary to be study. This paper presents the effect of abutment length and pier shape on scour depth of them, by using wing-wall abutments with lengths 25, 37.5 and 50cm and circular, round edge and sharp edge piers in two distance, 17.5 and 35cm from the bank wall at the flood plain. The results of experimental study showed that the proximity pier to abutment, increases scour depth of them and the minimum scour depth related to the circular pier and maximum scour depth related to the sharp edge pier. For example, the sharp edge pier in distance 17.5cm from the bank wall at the flood plain, for abutment with length 50cm, increases scour depth of abutment and pier 50% and 61% respectively, compared with scour depth of them in isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • bridge abutment
  • Bridge pier
  • Flood Plain
دوره 39، شماره 1 - شماره پیاپی 1
اردیبهشت 1395
صفحه 131-142
  • تاریخ دریافت: 31 اردیبهشت 1393
  • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1394
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1395