بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله جت های هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب برکارایی روش جت چهارگانه- مکش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته مقطع کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

3 استادیار ، گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان.

چکیده

با توجه به افزایش پدیده رسوب­ گذاری در مخازن سدهای ایران وگرفتگی دهانه آبگیرها، ارایه روشی که با کمترین هزینه به­ طور موضعی رسوبات را تخلیه نماید، ضروری است. روش مکش آبی با توجه به قابلیت کنترل رسوبات خروجی و سازگاری با
محیط­زیست، روش مقرون به صرفه ‏ای است و به نظر می ­رسد که می ­توان در روش­ هایی مانند جت- مکش آبی با چیدمان مناسب جت­ ها
و هم­چنین تنظیم فاصله جت هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب، عملکرد سیستم در تخلیه رسوبات را بهبود بخشید که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است. بدین منظور تأثیر چیدمان چهارگانه جت ‏ها (آرایش مربعی) در سه فاصله جت هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب (2+ سانتی‏متر،0، 2- سانتی‏متر) و سه هد مؤثر (65 سانتی‏متر،70 سانتی‏متر، 75 سانتی‏متر) بر کارایی روش مکش آبی بررسی گردید و مقادیر ثبت شده با مقادیر حاصل از آزمایش ­های انجام شده در حالت بدون جت (نمونه شاهد) و تک جت مقایسه شد. بررسی نتایج به ­دست آمده نشان داد که حداکثر راندمان تخلیه رسوب و حجم حفره آب­شستگی در هد مؤثر 75 سانتی‏متر و فاصله 2- سانتی­متری جت هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب رخ داده و شاخص ­های مذکور در چیدمان مربعی جت‌ها نسبت به نمونه بدون جت به­ ترتیب 18/17 و 53/14 برابر و نسبت به نمونه تک جت 52/1و51/1 برابر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on the Effect of Quadrate Hydraulic Jet Distance relative to Sediment Surface on the Efficiency of Hydrosuction Systems

نویسندگان [English]

 • Minoo Kiani Nejad 1
 • Mohammad Zounemat-Kermani 2
 • Soudabeh Golestani Kermani 3
1 M.Sc. Graduated, Department of Water Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman.
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman.
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman.
چکیده [English]

The entry of sediments in to the lake of dams over many years and the sedimentation within the reservoirs is on inevitable phenomenon and it is expected that with the reduction of reservoir volume of dams, planning for exploitation of dam and water allocation for various issues such as agriculture, industry and drinking became difficult (Ashrafi vaghefi et al., 2008). Reducing the volume of the reservoir will shorten the useful life of the dams and any neglect of this issue, especially in arid and semi-arid countries of the world, can be a serious threat (Emamgholi Zadeh 2008). One of the effective methods for sediments removal from reservoirs of dams is the hydro suction method, in this method, the difference between water level in reservoir and downstream is used as suction force for sediment transfer. In this method, using the minimum volume of water, the maximum amount of sediment are discharged and saved costs (Chin et al., 2010). Also, other advantages of this method can be environmental compatibility due to controllable amount of outlet sediments, low muddy and ability to concentrate dredging to one area and also the ability to transfer siphon dredging, the low cost of constructing and installing, ability to perform even in low water seasons, waste of less water and non-interrupted operation. It seems that combining hydrosuction and water jet methods in addition to having the mentioned advantages, increases the sediment removal efficiency, which is received less attention of researchers. Therefore, in this research, the effect of jet arrangement and hydraulic jet distance relative to sediment surface on improving sediment removal in jet- hydrosuction method has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple jets
 • Hydraulic Jet Arrangement
 • Hydrosuction System
 • Asiaban, P., Kouchakzadeh, S. and Asiaban, S., 2017. Enhanced hydrosuction performance for cohesive sediment removal in low-head reservoirs. Ain Shams Engineering Journal, 8)4), pp. 491-497.

 

 • Atkinson, E., 1996. The feasibility of flushing sediment from the reservoirs. Report OD137, HR Wallingford.

 

 • Cheraghali, M., 2015. Laboratory study the effect of water reservoir level and optimum suction tube drainage level on sediment discharge efficiency in siphon hydrosuction method, M.Sc Thesis, Shahrood University of Technology, Iran. 150p. (In Persian).

 

 • Chin, C.H.E.N., Shun-Chang, W.A.N.G. and Chun-Hung, W.U., 2010. Sediment removal efficiency of siphon dredging with wedge-type suction head and float tank. International Journal of Sediment Research, 25(2), pp. 149-160.
 • Forutan Eghlidi, M., 2017. Laboratory study the performance of hydrosuction method for sticky and non-sticky sediment, M.Sc Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran. 170 P. (In Persian).
 • Hotchkiss, R.H. and Huang, X., 1995. Hydrosuction sediment-removal systems (HSRS): principles and field test. Journal of Hydraulic Engineering, 121(6), pp. 479-489.

 

 • Ke, W.T., Chen, Y.W., Hsu, H.C., Toigo, K., Weng, W.C. and Capart, H., 2016. Influence of sediment consolidation on hydrosuction performance. Journal of Hydraulic Engineering, 142(10), pp.1-13.

 

 • Maghsoodlo Nejad, A., Ahmadi, A., Sanei, M. and Emamgholi Zadeh, S., 2015. Effect of speed in suction tube on the efficiency of hydrosuction method. In National Conference on Architectural and Civil Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. (In Persian).

 

 • Miyakawa, M., Hakoishi, N. and Sakurai, T., 2014. Development of the sediment removal suction pipe by laboratory and field experiments. In International Symposium on Dams In A Global Enviromental Challenges, Canada.

 

 • Moghbeli, A., 2015. Laboratory and numerical study of evacuation of removal sediment in dam reservoir, M.Sc Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran. 180p. (In Persian).

 

 • Moghbeli Mehni, H., 2017. Laboratory study of removal sediment from dam reservoir with jet-hydrosuction method, M.Sc Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran. 173p. (In Persian).

 

 • Pishgar, R., 2015. Experimental investigation of the suction pipe geometrical and mechanical characteristics effect on the sediment removing efficiency of hydrosuction method. Modares Civil Engineering Journal, 16(2),67-80. (In Persian).

 

 • Sakurai, T. and Hakoishi, N., 2012. Hydraulic characteristics of the burrowing type sediment removal suction pipe. In International Symposium on Dams For a Changing World-Need for Knowledge Transfer across the Generations and the World, Japan.

 

 • Shrestha, H.S., 2012. Application of hydrosuction sediment removal system (HSRS) on peaking ponds. Journal of Water, Energy and Environment, 11, pp. 43-48.

 

 • Valizadegan, A., Shafaei Bajestan, M. and Mohammad Vali Samani, H., 2011. Minimization of sedimentation in dams reservoirs with optimal operation of lower drainage systems. Journal of Water and Soil Science, 15(55), pp.57-66. (In Persian).

 

 • Yan, T., Chen, L., Xu, M. and Zhou, M. A., 2012. Siphon pipeline resistance characteristic research, In International Conference on Modern Hydraulic Engineering,