بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله جت های هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب برکارایی روش جت چهارگانه- مکش آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

با توجه به افزایش پدیده رسوب‌گذاری در مخازن سدهای ایران وگرفتگی دهانه آبگیرها، ارایه روشی که با کمترین هزینه به‌طور موضعی رسوبات را تخلیه نماید، ضروری است. روش مکش آبی با توجه به قابلیت کنترل رسوبات خروجی و سازگاری با محیط-زیست، روش مقرون به صرفه‏ای است و به نظر می‌رسد که می‌توان در روش‌هایی مانند جت- مکش آبی با چیدمان مناسب جت‌ها و هم‌چنین تنظیم فاصله جت هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب، عملکرد سیستم در تخلیه رسوبات را بهبود بخشید که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است. بدین منظور تأثیر چیدمان چهارگانه جت‏ها (آرایش مربعی) در سه فاصله جت هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب (2+ سانتی‏متر،0، 2- سانتی‏متر) و سه هد مؤثر (65 سانتی‏متر،70 سانتی‏متر، 75 سانتی‏متر) بر کارایی روش مکش آبی بررسی گردید و مقادیر ثبت شده با مقادیر حاصل از آزمایش‌های انجام شده در حالت بدون جت (نمونه شاهد) و تک جت مقایسه شد. بررسی نتایج به‌دست آمده نشان داد که حداکثر راندمان تخلیه رسوب و حجم حفره آب‌شستگی در هد مؤثر 75 سانتی‏متر و فاصله 2- سانتی‌متری جت هیدرولیکی نسبت به سطح رسوب رخ داده و شاخص‌های مذکور در چیدمان مربعی جت‌ها نسبت به نمونه بدون جت به‌ترتیب 18/17 و 53/14 برابر و نسبت به نمونه تک جت 52/1و51/1 برابر شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study The Effect of Hydraulic Jets Distance Relative To Sediment Surface On Efficiency of Hydrosuction Quadrate Jet Method

نویسندگان [English]

  • Minoo Kiani Nejad 1
  • Mohammad Zounemat-Kermani 2
  • Soudabeh Golestani Kermani 2
1 department of water engineering, faculty of agriculture, shahid bahonar university of kerman.
2 department of water engineering, faculty of agriculture, shahid bahonar university of kerman
چکیده [English]

Due to the increase of sedimentation phenomena on in Iran’s dams reservoirs and clogging of river basin or pond’s opening, it is necessary to provide a method that drains the sediment with lowest cost. Hydrosuction method according to the ability to control the outflow sediments and environmental compatibility, is economical method and it seems that it is possible to improve the performance of system in sediment drainage in methods such as jet- hydro suction with proper jet arrangement and adjusting the hydraulic jet distance relative to the sediment surface which has been addressed in this study. For this purpose the effect of quadrate arrangement of jets (square arrangement) with three hydraulic jet distance relative to sediment surface (+2 cm, 0, -2cm) and three effective heads (65 cm, 70 cm, 75cm) on efficiency of hydrosuction method was investigated and recorded values were compared to the values obtained from control sample (jet less) and single jet experiments. Final results showed that maximum sediment discharge efficiency and scour hole volume has occurred in 75 cm effective head and -2 cm hydraulic jet distance to sediment distance in square arrangement. This mentioned traits in square arrangement of jets, compared to jet less sample, were 17.18 and 14.53 times higher and compared to single jet were 1.52 and 1.51 times higher respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple jets
  • Hydraulic jet arrangement
  • Hydrosuction system

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 26 فروردین 1398
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398
  • تاریخ اولین انتشار: 03 آذر 1398