تاثیر دیواره مستغرق ساخته شده با المان‌های شش پایه روی توپوگرافی بستر در قوس ملایم 90 درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشگاه شهید چمران

چکیده

در این تحقیق به بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیواره مستغرق ساخته‌شده با المان‌های شش پایه بر توپوگرافی بستر درکانال قوسی ملایم 90 درجه پرداخته شده است. آزمایش‌های این تحقیق تحت شرایط هیدرولیکی مختلف در اعداد فرود ذره 5/2، 75/2، 3 و 25/3 در سه طول نسبی 5/0، 333/0 و 166/0 و با سه عرض نسبی 064/0، 114/0 و 164/0 انجام شد. نتایج نشان داد در تمامی آزمایش‌های ارزیابی، دیواره موجب دور شدن خط‌القعر از ساحل بیرونی شده به‌طوریکه مقدار آبشستگی ساحل بیرونی در مقایسه با آزمایش‌های شاهد بین 95 تا 100 درصد کاهش یافته است. هم‌چنین، موقعیت حداکثر عمق آبشستگی دور از ساحل بیرونی و در قسمت داخلی دیواره تشکیل شده که این امر به حفاظت ساحل بیرونی افزوده است. نتایج نشان داد که در عدد فرود 75/2 و 3، و برای یک عرض نسبی ثابت، با افزایش طول نسبی دیواره از 166/0 تا 5/0 حداکثر عمق آبشستگی به ترتیب به مقدار 38 و 37 درصد کاهش پیدا می‌کند و برای یک مقدار ثابت طول نسبی، با افزایش عرض نسبی دیواره از 064/0 به 164/0 حداکثر عمق آبشستگی نسبی به‌ترتیب 70 و 56 درصد افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of submerged wall constructed by six-leg elements on the Topography of the Bed in the 90 Degree mild bend

نویسندگان [English]

 • Faezeh velayati 1
 • mahmood shafai bajestan 2
 • mahmood khashefipour 3
1 faculty of water science
3 Professor
چکیده [English]

In this research, the effect of a submerged wall constructed by six-leg elements on the topography of the bed in a 90-degree mild bend has been investigated. The experiments of this research have been conducted under different hydraulic conditions in particle Froude numbers of 2.5, 2.75, 3, and 3.25 and three relative lengths of 0.5, 0.333, and 0.166 and with three relative widths of 0.064,0.114 and 0.164. The results showed that in all evaluation experiments, the wall caused the thalweg to move away from the outer bank so that the amount of scouring of the outer bank was reduced by about 100% compared to the control experiments. Also, the position of maximum scours depth is formed away from the outer bank and in the inner part of the wall, which has added to the protection of the outer bank. It was observed that for a constant relative width, the maximum scouring depth decreased with increasing relative wall length, and for a constant relative length value, the maximum relative scouring depth increased with increasing relative submerged wall width.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Secondary Flow
 • Outer Bank
 • Scour
 • deposition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1399
 • تاریخ دریافت: 04 مرداد 1399
 • تاریخ بازنگری: 07 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 01 مهر 1399
 • تاریخ انتشار: 12 آبان 1399