بررسی تاثیر افزودنی های مختلف بر روی کاهش واگرایی فیزیکی و ظرفیت باربری خاک غیرچسبنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد سازه های دریایی

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مسئله واگرایی خاک، در جریان مطالعات و نیز اجرای تعداد قابل ملاحظه ای ازپروژه های عمرانی مخصوصا پروژههای نزدیک به ساحل، رودخانه‌ها و کانالهای انتقال آب مورد بررسی قرار گرفته است. خاکهای واگرا، خاکهایی هستند که در تماس با آب بصورت کلوئیدی در آن پراکنده شده و بسرعت شسته میشوند. خطر این پدیده برای پروژه‌هایی که معمولا در معرض آب هستند به اندازهای مهم است که ناگزیر باید در همان مراحل اولیه مطالعات این مساله اندیشی شود. در این پژوهش به بررسی و ارزیابی خاک ماسهای ساحلی با پتانسیل واگرایی فیزیکی و فرسایش درونی در ترکیب با سه ماده نانو رس، سیمان و خاک رسی چسبنده پرداخته شده است. آزمایشات شناسایی خاک شامل دانه بندی خاک، حدود اتربرگ، تراکم خاک و تعیین چگالی و آزمایشات ارزیابی واگرایی شامل کرامپ، هیدرومتری مضاعف و پین هول انجام پذیرفت. در انتها خاصیت جذب آب و ظرفیت باربری این خاک نیز مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تاثیرات مثبت هر سه ماده از یک درصد مشخص به بعد در جهت اصلاح واگرایی به طوری که در طرح اختلاط 2 درصد نانو رس و همچنین 5 درصد سیمان به بعد کاهش پتانسیل واگرایی انجام پذیرفته است. همچنین میزان ظرفیت باربری در طرح اختلاط دو درصد نانو رس از 7/19 به 8/33 و در طرح اختلاط ترکیبی دو درصد نانو رس و پنج درصد سیمان به 7/63 افزایش می‌یابد. میزان جذب آب در طرح اختلاط نانو رس و رس چسبنده افزایش یافته و در حالت طرح اختلاط سیمان کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of various additives on the improvement of physical dispersive and load bearing capacity of non-stiky soil

نویسندگان [English]

 • soroush farkhondeh 1
 • hossein bahrami 2
 • javad ahadiyan 3
1 master of marine engineering
3 shahid chamran univercity of ahwaz
چکیده [English]

In the last two decades, the issue of soil dispersive has been studied in the course of initial studies as well as the implementation of a significant number of development projects, especially projects near the coast, rivers, dams and water channels. Dispersive soils are soils that are dispersed in contact with running water and quickly rinsed. The risk of this phenomenon for projects that are usually exposed to water is important enough to be investigated and dealt with at an early stage in studies. In this research, coastal sandy soil with physical potential dispersive and internal erosion alone as well as in combination with three Nano clay, cement and clay clay soils were investigated. Soil identification experiments included soil aggregation, Atterberg limits, soil density and density determination, and divergence assessment experiments including cramp, double hygrometry and pinhole. Finally, the water absorption and bearing capacity of this soil were also tested. The results show the positive effects of all three substances for the correction of divergence. So that in the design of mixing 2% of Nano clay and 5% of cement in order to reduce the dispersive potential has been done. Also, the amount of bearing capacity in the design of mixing two percent Nano clay increases from 19.7 to 33.8 and in the mixing design of two percent Nano clay and five percent cement to 63.7. The amount of water absorption in the Nano-clay mixing plan and the adhesive clay is increased and decreases in cement mixing design.

کلیدواژه‌ها [English]

 • non-stiky soil
 • physical dispersive
 • nanoclay
 • cement

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 مهر 1400
 • تاریخ انتشار: 24 مهر 1400