تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی (صنایع فلزی) با استفاده از روش ترکیبی بی‌هوازی-هوازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

3 سایر

4 استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به‌علت توانایی بالقوه فاضلاب‌ها در آلوده‌سازی منابع غذایی و آب‌ها، بر تصفیه فاضلاب‌ها تأکید می‌شود. یکی از مؤثرترین روش‌های بیولوژیکی در تصفیه فاضلاب، استفاده از روش ترکیبی AOمی‌باشد. در این پژوهش تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی حاصل از صنایع فلزی و نقش آن بر نیتروژن کل و مواد معلق موجود در پساب مورد بررسی قرار کرفت. در این پژوهش یک مدل زیست‌شناسی نوین بی‌هوازی هوازی (AO) با بستر لجن استفاده شده است. آزمایش‌ها بر اساس آنالیز طراحی و پارامتر‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری لحظه‌ای اندازه‌گیری شده‌اند. آزمایش در زمان ماند‌های مختلف و هوادهی بین پنج تا 15 ساعت، مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس آنالیز آماری روی داده‌های برداشت‌شده نتایج نشان داد که کارایی حذف برای نیتروژن کل و TSS به‌ترتیب برابر با 35/51 و 21/92 درصد بوده و غلظت نیترات خروجی به طور میانگین به 54/25 میلی‌گرم بر لیتر رسیده است. مقادیر پارامتر‌های اندازه‌گیری شده به مراتب کمتر از استاندارد‌های لازم برای مصارف کشاورزی، تخلیه به منابع سطحی و تغذیه آب‌های زیرزمینی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Biological treatment of industrial wastewater (Metal Industries) using anaerobic-aerobic combination method

نویسندگان [English]

 • omid mohamadi 1
 • manuchehr heidarpour 2
 • mohamad mahdi kohansal 3
 • mosa hesam 4
1 department of water and soil, Gorgan agriculture university, Gorgan,Iran
3 ssss
چکیده [English]

It is highly emphasis on the wastewater treatment because of its high potential in contaminating the food and water. One of the most effective biological methods in wastewater treatment is usage of anaerobic/aerobic. Thus, a pilot scale experiment was carried out to evaluate an integrated anaerobic/aerobic treatment for decreased of TN and TSS, also to reduction of hydraulic retention time by considering optimum removal efficiency. The pilot was an anaerobic/aerobic bioreactor type under continuous-feeding regime based on a central composite design. Parameters were analyzed using response surface methodology. The pilot was studied in different retention times and aeration was carried out between 5-15 hours. The average removal efficiency for TN and TSS were 51.35 and 92.21% respectively, and the effluent nitrate concentration was 25.54 mg/ on average. In conclusion, the results obtained from this study showed TN and TSS effluent concentrations were under allowed optimal levels and could reuse in agriculture or return to the environment and confirmed the viability of an integrated anaerobic-aerobic system for industrial wastewater treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Biological treatment
 • DO
 • EC of wastewater
 • Wastewater
 • Total Nitrogen
 • TSS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1400
 • تاریخ دریافت: 06 مهر 1399
 • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 24 آبان 1400
 • تاریخ انتشار: 24 آبان 1400