ارزیابی احتمال انسداد سرریز تاج دندانه‌ای دوسیکل تحت آزمایش انفرادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول.

2 دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

چکیده

سرریز تاج‌دندانه‌ای نوعی سرریز غیرخطی مدور قائم است که دارای ظرفیت تخلیه بیشتری نسبت به سرریزهای مشابه خود می‌باشد، در این نوع سرریز برای یک دبی ثابت، ارتفاع بار آبی روی آن کمتر بوده و همین امر احتمال انسداد ناشی از تجمع اجسام شناور را در آن افزایش می‌دهد. در این تحقیق انسداد سرریز تاج دندانه‌ای دو سیکل که از قابلیت گرداب شکنی ویژه‌ای نسبت به سرریزهای چهار، شش و هشت سیکل برخوردار است، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین جهت با استفاده از 13 نمونه قطعات چوب با ضریب قدکشیدگی (Ld/Dd) معادل 15، 20 و 25، تأثیر اجسام شناور بر میزان احتمال انسداد این نوع سرریز مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی اثر شیب کف کلیدهای ورودی و خروجی بر میزان احتمال انسداد، شیب‌های یک به نیم، یک به یک و یک به یک و نیم انتخاب شدند و به­منظور دستیابی به شیب‌های مذکور، شکل سرریز تحت سه ارتفاع نسبی (P/D) معادل نیم، یک و یک و نیم طراحی و ساخته شد. آزمایش‌ها نشان داد که سرریز با ارتفاع نسبی (P/D) معادل 15 دارای احتمال انسداد بیشتری نسبت به مدل‌های با شیب کلید کمتر می‌باشد، هم­چنین قطر اجسام شناور نسبت به طول و میزان بار آبی بالا‌دست سرریز تأثیرگذاری بیشتری در احتمال انسداد دارد .میزان احتمال انسداد با  قطر و طول اجسام شناور رابطه مستقیم داشته و با میزان بار آبی روی تاج سرریز رابطه معکوس دارد. مقایسه نتایج با سرریز نیلوفری نشان داد که، سرریز تاج­دندانه‌ای از قدرت تله اندازی رسوبات شناور بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Two Cycle Circular Piano Key Weir Blocking Probability Assessment along Indivual Experiment

نویسندگان [English]

 • Saeid Habibi 1
 • Babak Lashkarara 2
1 Master Geaduate, Civil Engineering Department, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
2 Associate Proffessor, Civil Engineering Department, Jundi-Shapur University of Technology, Dezful, Iran.
چکیده [English]

This study uses the blocking of a two-cycle circular piano key weir (C.P.K) that benefits from a considerable vortex breaking capability compared to other kinds. To do so, the impact of floating objects on the blocking amount of this weir is investigated using 13 pieces of wood with slenderness coefficients (Ld/Dd) of 15, 20, and 25. Three slopes of 1:0.5, 1:1, and 1:1.5 (vertical: horizontal) were chosen to study the impact of the bottom slope of the input and output keys on the blocking probability. To reach the mentioned slopes, the shape of the weir was designed and built with three P/D relative heights of 0.5, 1, and 1.5. The experiments showed that the weir had more blocking probability with a relative height of 1.5 than the other models with fewer key slopes. In addition, individual experiments revealed that the diameter of floating objects was more influential on blocking probability than the length of the objects and the amount of upstream watery load. It can generally be concluded that increasing the diameter and length of the floating objects are directly and indirectly correlated with the blocking amount and the amount of watery load on the weir crown, respectively. Comparing the obtained results with the bell-mouth spillway reveals that the C.P.K weir benefits from more sediment trapping capability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Morning Glory Weir
 • Slenderness Coefficient
 • Discharge Coefficient
 • Floating Debrise
 • Debris Flow
 • Lashkar-Ara, B. and Sheikhi, Y., 2017. Introduce of CPK Spillway and Study of Its Discharge Coefficient under Free Flow Regime. Irrigation Sciences and Engineering, 40(2), pp.209-221. (In Persian).

 

 • Laugier, F., 2007. Design and construction of the first Piano Key Weir spillway at Goulours dam. Hydropower& Dams, 14(5), pp. 94–100.

 

 • Leite Ribeiro, M., Pfister, M., Schleiss, A. and Boillat, L., 2012. Hydraulic design of A-type piano Key Weirs. Journal of Hydraulic Research, 50(4), pp. 400-408.

 

 • Mansouri, K. and Ahadiyan, J., 2015. Blockage of Piano Key Weirs in Debris Flow with Individual Experiments. Irrigation Sciences and Engineering, 39(3), pp.163-172. (In Persian).

 

 • Ouamane, A., and Lempérière, F., 2006. Design of a new economic shape of weir. International Symposium on Dams in the Societies of the XXI Century, Barcelona, Spain.

 

 • Pfister, M., Capobianco, D., Tullis, B. and Schleiss, A., 2013a. Debris Blocking Sensitivity of Piano Key Weirs Under Reservoir Type Approach Flow. Journal of Hydraulic Engineering. 2013. 139, pp.1134-1141.

 

 • Pfister, M., Schleiss, A. and Tullis, B., 2013b. Effect of driftwood on hydraulic head of Piano Key Weirs. in Labyrinth and Piano Key Weirs II – PKW 2013. S. Erpicum, F.

 

 • Poshteh-Shirani, M., Rahimpour, M. and Ahmadi, M.M., 2016. Effects of Nose and Piano Keys Weir Parapet Wall on Floating Woody Debris. Irrigation Sciences and Engineering, 40(3), pp.99-107. (In Persian).

 

 • Rouhanipoor, K. and Lashkar-Ara, B., 2017. Evaluating the Impact of the Decline in the Swirling Flow on Discharge Capacity in Two Cycle Crown Wheel Weirs. Irrigation and Drainage Structures Engineering Research, 18(69), pp.93-106

 

 • Saunders, S. and Oppenheimer, M.L., 1993. A Method of Managing Floating Debris. Hydraulic Engineering 1993, ASCE, pp 1373-1378.

 

 • Schmocker, L. and Hager, W.H., 2013. Scale modeling of wooden debris accumulation at a debris rack. Journal of Hydraulic Engineering. Vol. 139, No.8, pp.827-836.

 

 • Shemshi, R. and Kabiri-Samani, A., 2017. Swirling flow at vertical shaft spillways with circular piano-key inlets. Journal of Hydraulic Research, 55(2), 248-258.

 

 • , 2011. Modèle physique du barrage de Luzieres [Physical model of the Luzieres Dam]. Report 136 0 886, SOGREAH (Now: The ARTELIA Engineering Company), France (in French, not published).

 

 • Zevenbergen, L.W., Lagasse, P.F., and Clopper, P.E., 2006. Effects of Debris on Bridge Pier Scour. Proceeding of 3th International Conference on Scour and Erosion, Amsterdam, The Netherlands, pp.741-749.