بررسی ویژگیهای مکانیکی پوشش بتنی کانلهای انتقال آب حاوی نانوذرات بامبو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

لاش در جهت کاهش هزینه اجرای کانال های آبیاری ضمن حفظ خصوصیات، معیارهای فنی، جلوگیری از صدمات وارد بر این سازه، جلوگیری از نشت و هدر رفت آب در مراحل مختلف انتقال و توزیع آب بسیار مورد توجه پژوهشگران است. استفاده از مواد پوزولانی که بـه عنوان موادی ارزان قیمت جایگزین بخشی از سیمان شده و بنابراین موجب کاهش قیمـت تمـام شـده سـیمان مـی گردد، یکی از راهکارها می‌باشد‌. یکی از گیاهانی که پرکاربرد در این زمینه، بامبو است. به همین دلیل، در این پژوهش، مقادیر 20 و 30 درصد ذرات بامبو در دو شکل طبیعی و در مقیاس نانو به جای سیمان جایگزین شد و و ویژگی‌های بتن حاصله را از جهت مقاومت فشاری، کششی، دوام در محیط سولفاته و مدول الاستیسیته را بررسی شد. مقاومت فشاری و کششی در همه تیمارها با افزایش سن بتن افزایش یافت اما تنها تیمار حاوی 20 درصد از نانو ذرات بامبو، عملکردی مشابه بتن شاهد داشت. دوام تیمارهای ساخته شده با پوزولان بامبو نسبت به تیمار شاهد بهبود یافتند و مدول الاستیسیته نیز کاهش چشم‌گیری داشت. در نهایت می‌توان ادعا نمود که تیمار حاوی 20 درصد نانو ذرات بامبو پتانسیل استفاده در صنعت بتن را داراست به ویژه به عنوان مواد پرکننده درزهای انبساط و انقباض کانال‌های بتنی انتقال آب. زیرا مقاومت فشاری، کششی، دوام و الاستیسیته بتن را تا حد قابل قبولی بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of mechanical properties of concrete lining of water conveyance channels containing bamboo nanoparticles

نویسندگان [English]

 • Jahangir Abedi Koupai 1
 • S.Alireza Gohari 1
 • S. Saeid Eslamian 2
 • Armita Motamedi 3
1 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran,
2 College of Agriculture, Isfahan University of Technology
3 College of Agriculture, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Efforts to reduce the cost of irrigation canals while maintaining the characteristics, technical standards, prevent damage to the structure, prevent leakage and losing of water at different stages of water transfer and distribution is of great interest to researchers. One of the solutions is to use pozzolanic materials, which have replaced a part of cement as cheap materials and thus reduce the finished price of cement. One of the most widely used plants in this field is bamboo. For this reason in this study, the amounts of 20 and 30% of bamboo particles in two forms of natural and at the nanoscale were replaced instead of cement and the properties of the resulting concrete in terms of compressive strength, tensile strength, durability in sulfated medium and the modulus of elasticity were examined. Compressive and tensile strength in all treatments increased with increasing age of concrete, but only the treatment containing 20% of bamboo nanoparticles had a similar performance to control concrete. The durability of the treatments made with bamboo pozzolans improved compared to the control treatment and the modulus of elasticity was significantly reduced. Finally, it can be claimed that the treatment containing 20% of bamboo nanoparticles has the potential to be used in the concrete industry, especially as a filler for expansion and contraction joints of concrete water transfer channels. Because it improved the compressive strength, tensile strength, durability and elasticity of concrete to an acceptable level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elasticity
 • Compressive and tensile strength
 • Concrete
 • Pozzolan

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 25 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1401
 • تاریخ پذیرش: 26 بهمن 1401
 • تاریخ انتشار: 26 بهمن 1401