نویسنده = هادی معاضد
تخمین ضریب جذب معادله فیلیپ به دو روش با استفاده از نفوذسنج دیسک

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-80

ساره تنگسیر؛ زهرا ایزدپناه؛ حیدرعلی کشکولی؛ هادی معاضد


بررسی تغییرات کمی وکیفی آب ورودی به تالاب هورالعظیم در اثر احداث سد مخزنی کرخه

دوره 36، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-8

سمیرا فولادوند؛ غلامعباس صیاد؛ کاظم حمادی؛ هادی معاضد


کاهش جریان و تلفات نیترات با زهکشی کنترل شده در نواحی خشک و نیمه خشک ایران

دوره 36، شماره 3، آذر 1392، صفحه 109-118

عدنان صادقی لاری؛ هادی معاضد؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالمجید لیاقت؛ سیروس جعفری