نویسنده = لاله دیوبند هفشجانی
بررسی تاثیر کاربرد بیوچار باگاس نیشکر بر خصوصیات شیمیایی یک خاک لوم شنی

دوره 40، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 63-72

10.22055/jise.2017.12667

لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ فریبرز عباسی؛ امیر سلطانی محمدی


مطالعه سینیتیک و الگوهای هم‌دمای جذب کروم شش ظرفیتی از محیط‌های آبی توسط نانو ذرات خاکستر برگ درخت کنار

دوره 39، شماره 4، دی 1395، صفحه 97-110

10.22055/jise.2016.12499

لاله دیوبند هفشجانی؛ پوراندخت مرتضوی؛ سیما سبزعلی پور؛ سعید برومند نسب