نویسنده = لیلا نجفی
ارزیابی خصوصیات سطح ریزش بحرانی در آبگیر قائم منشعب از مخزن

دوره 43، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 73-88

10.22055/jise.2018.23695.1690

بهزاد عظیمی؛ بابک لشکرآرا؛ لیلا نجفی؛ محمد ذاکر مشفق


کنترل نشتِ کانال با ترکیب خاک-کربنات دوسود و ملاس

دوره 41، شماره 4، دی 1397، صفحه 189-200

10.22055/jise.2017.20418.1469

صابر کریمی طاغونی؛ بابک لشکرآرا؛ لیلا نجفی