کلیدواژه‌ها = کلزا
پیش بینی ماده خشک و عملکرد کلزا تحت مدیریت های مختلف آبیاری و کود با استفاده از مدل AquaCrop

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 57-72

10.22055/jise.2018.13449

ابراهیم امیری؛ افشین خورسند؛ جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی


مدل سازی تأثیر توامان تنش شوری و کم آبی بر مولفه های رشد و عملکرد دو رقم کلزا

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 137-154

10.22055/jise.2016.11801

وحید یزدانی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ محمد کافی