کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
تعداد مقالات: 7
1. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه گروه پایه‌های استوانه‌ای پل نسبت به جهت جریان بر روی حداکثر عمق آبشستگی گروه پایه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2017.19147.1379

بهنام پورقاسم زاده؛ مهدی قمشی


2. اثر طوقه مشبک بر آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه‌های استوانه‌ای پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2018.25526.1756

نسرین بهرامی؛ مهدی قمشی


7. اثر عمق پایاب بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین‌دست جت افقی

دوره 33، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 63-74

10.22055/jise.2010.13480

محمد حسین امید؛ حسین حمیدی فر؛ محسن نصر آبادی