کلیدواژه‌ها = آبشستگی موضعی
اثر طوقه مشبک بر آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه‌های استوانه‌ای پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398

10.22055/jise.2018.25526.1756

نسرین بهرامی؛ مهدی قمشی


اثر عمق پایاب بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین‌دست جت افقی

دوره 33، شماره 2، آبان 1389، صفحه 63-74

10.22055/jise.2010.13480

محمد حسین امید؛ حسین حمیدی فر؛ محسن نصر آبادی