بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه‌های آرامش تیپ 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترای سازه های آبی، دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده

شرایط هیدرولیکی حوضچه آرامش به­خصوص میزان دبی عبوری از سرریز و شوت و همچنین محل تشکیل پرش هیدرولیکی نقش به­سزایی بر روی نوسانات سرعت جریان در حوضچه آرامش دارد. در این تحقیق اثر جا­به­جایی محل تشکیل پرش هیدرولیکی و میزان دبی بر نوسانات سرعت جریان مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش­ها بر روی مدل سد گلابر با مقیاس 1:30 در چهار دبی 7/221، 8/355، 450 و 9/592 متر مکعب بر ثانیه انجام شد. مقادیر دبی جریان شامل دبی 1000 تا 10000 ساله می­باشد. با اندازه­گیری مقادیر سرعت جریان در مقاطع مختلف کف حوضچه و مقایسه آن­ها مشاهده شد که بیشترین مقدار سرعت و استهلاک انرژی در دبی 8/355 متر مکعب بر ثانیه و موقعیت پرش هیدرولیکی روی شوت بلوک­ها می­باشد. همچنین نتایج نشان دادند که در دبی 8/355 متر مکعب بر ثانیه سرعت جریان بعد از پرش تقریباً با کاهش 93 درصدی نسبت به سرعت اولیه پرش مواجه می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of the Effect of Hydraulic Jump Location on Flow Velocity in Type II Stilling Basin

نویسندگان [English]

  • Manouchehr Fathi Moghadam 1
  • Ehsan Parsi 2
چکیده [English]

     Hydraulic condition of stilling basin, in particular, the flow rate passing through chute spillway, as well as the location of hydraulic jump plays an important role on velocity fluctuations in a stilling basin. In this study, effects of the hydraulic jump location and flow discharge in stilling basin on the velocity fluctuations are evaluated. The experiments were performed in a 1:30 scale model of Glabar Dam spillway for discharges of 221.7, 355.8, 450 and 592.5 (m3/s). The discharges ranges are for 1,000 to 10,000 years return period. The flow velocities in different locations inside of stilling basin have been measured near the wall and centre of basin. The experiment results show that flow velocity fluctuations are considerably affected by the discharge and the location of the hydraulic jump. The most energy lost was in discharge 355.8 (m3/s) where jump was on the shut blocks. The lost was nearly 93% after the jump compared to the energy before the jump. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydraulic jump
  • Stilling basin
  • Flow velocity
  • Tail water
  • Energy lost