تحلیل مقادیر حد دبی حوضه های کوهستانی (مطالعه موردی: ایستگاه ارمند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان

2 پژوهشکده علوم جغرافیایی

چکیده

این مقاله با در نظر گرفتن شیوه های متداول بررسی مقادیر حد مانند روش گمبل یک متغیره و با استفاده از الگوی توزیع ترکیبی  مقادیر حد، دبی روزانه را طی دوره برگشت های مختلف در ایستگاه ارمند برآورد نموده است. در این الگو به جای استفاده از مقادیر حد سالانه در روش یک متغیره، از مجموع حجم دبی سالانه و داده های حد روزانه استفاده می‌گردد. در واقع این روش مقدار حد را برای دوره برگشت های مختلف به صورت مشروط برآورد می‌نماید که علاوه بر آن دوره های برگشت شرطی به شرط معلوم بودن مجموع حجم دبی و حداکثر دبی روزانه قابل محاسبه می‌باشند. در پایان، این روش در مورد داده های مجموع حجم دبی سالانه و حداکثر دبی روزانه سالانه ایستگاه ارمند حوضه بهشت­آباد به کار گرفته شده که نتایج حاصله نشان دهنده دقت بیشتر روش مذکور نسبت به روش یک متغیره  می‌باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Ferquency Maximum Flood in Mountain basin (Case study : Armand station)

نویسندگان [English]

  • D. Rahimi 1
  • A. Baratian 2
1 Assistant professor Department of Physical Geographical University of Isfahan
2 Institute of Geographical Sciences
چکیده [English]

A bivariate extreme value distribution, namely the Gumbel mixed model constructed from Gumbel marginal distributions is employed to analyze the joint distribution of correlated flood peak (probable maximum flood) and amount. Based on its marginal distributions, the joint distribution, the conditional probability distribution, and the associated return periods can be deduced. Parameters of the bivariate distribution model are estimated based on its marginal distributions by the method of moments (MM). The usefulness of the model is demonstrated by using it to represent multivariate probable maximum flood events at the Beheshtabad basin discharge station Armand in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gumbel Mixed distribution
  • Probable Maximum Flood
  • Probable conditional
  • Period return condition