حل عددی معادله ریچاردز در جریان غیر اشباع با استفاده از روش حجم محدود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد عمران آب دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران

2 استاد گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     پیشرفت رایانه‌ها و روش‌های عددی امکان حل عددی مسائل پیچیده‌تر در محیط‌های متخلخل را با روش‌های جدید میسر ساخته است. در این مقاله از روش عددی حجم محدود برای حل معادله ریچاردز و تعیین رطوبت و بار فشار در خاک غیر اشباع استفاده شده و یک مدل رایانه‌ای تهیه گردیده است. جهت تخمین پارامترهای منحنی رطوبتی خاک، برنامه RETC با این مدل رایانه‌ای هم پیوند شده، و سپس نتایج مدل رایانه‌ای تهیه شده با داده‌های اندازه‌گیری شده آزمایشگاهی مقایسه شده است. نتایج نشان داد که روش حجم محدود، مقادیر بار فشار و رطوبت را به درستی برآورد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Solution of Richards's Equation in Unsaturated Flow using Finite Volume Method

نویسندگان [English]

  • M. Azizi pour 1
  • M. Mahmoodian Shooshtari 2
1 Former Ms Student of Water Engineering, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University
2 Professor of Civil Engineering Department, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University
چکیده [English]

Improvement in numerical techniques and computers now make it possible to solve rather complicated porous media flow problems. In this paper, Richards's equation is solved by control volume method. A computer model was developed for calculating water content and pressure head in unsaturated soils. For determination of soils hydraulic parameters, this model is linked with RETC code. Results of model are compared with experimental data and show that control volume method presents a correct solution of the Richards equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unsaturated soil
  • Richards's equation
  • Control volume
  • RETC code