اثر شرایط هیدرولیکی جریان(آب زلال) بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل بر میزان دبی انحرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیارگروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

     یکی از راه­هایتامین آب استفاده ازمنابعرودخانه است. اما ویژگی‌های روش‌های متداول همواره مشکلات متعددی را در این راستا بوجود آورده‌اند. ارائه شیوه­های نوین امکان کاهش مشکلات بهره‌برداری از آب رودخانه را تا حد بسیار زیادی فراهم می­کند. تاکنون بکارگیری صفحات مشبک درآبگیرهای کفی از روش‌های مرسوم در انحراف جریان از رودخانه­های کوهستانی با شیب تند و رسوبات درشت‌دانه بوده است. بروز مشکلات ناشی از بکارگیری شبکه فلزی بر روی کانال انحراف ایده جایگزینی محیط‌ متخلخل را مطرح می‌نماید. بدین منظور آزمایش هایی بر روی یک مدل فیزیکی به منظور بررسی شرایط هیدرولیکی جریان در بالادست آبگیر کفی با محیط متخلخل و نحوه تاثیر آن بر میزان و چگونگی انحراف و بررسی پروفیل‌های ایجاد شده سطح آب و سرعت در حالات مختلف متاثر از شرایط ورودی جریان و هندسه آبگیر انجام گردید. نتایج نشان داد میزان جریان انحرافی به شیب سطح بالایی آبگیر، اندازه ذرات محیط متخلخل و میزان جریان ورودی بستگی دارد. با افزایش شیب سطح بالایی، میزان انحراف جریان کاهش نشان می­دهد. همچنین با افزایش جریان ورودی نرخ افزایش دبی انحراف ابتدا زیاد و سپس به مقدار ثابتی می­رسد. اندازه ذرات محیط متخلخل نیز بر میزان دبی انحراف تاثیر قابل ملاحظه داشته چنانکه با افزایش اندازه ذرات، میزان دبی انحرافی روند افزایشی را نشان می‌دهد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

fbhdhFlow Characteristics (clear water)Upstream Intake Bottome System With Porous Media on Flow Diversion

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Korushvahid 1
  • Kazem Esmaeili 2
1 Msc. Student of Water Structures Engineering, Dept., of Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad,
2 Associated . Prof., Dept., of Water Engineering, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

     One of the ways of water supply is used from river resource. Flow diversion from river has been foretime from the methods of water supply for different consumptions, yet, common methods has always created many problems in this case. A new idea offering decrease a lot of problems of river flow diversion. Applying bottom racks in bottom intakes to divert water from the mountain river with steep slopes and coarse sediments has been one of the most common methods in water diversion. Problems due to Exploitation on diversion channel propose new idea of bottom intake with porous medium. In order to experiments on a physical model done to investigate the hydraulic conditions of flow in bottom intake with porous medium upstream and influence procedure of that on the diversion rate and to study the different situations affect of inflow conditions of discharge and intake geometric on the profiles of water surface and velocity. Experimental results show that the diverted discharge of porous medium depend on surface slope of intake, grain size distribution of porous media, and inflow discharge to porous medium intake. As the surface slope increase, the diverted discharge decrease. when increasing the inflow discharge, the rate of diverted discharge increases gradually and then reaches to a constant value. Grain size distribution has also significant effect on diverted discharge and coarser grains divert greater discharges.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bottom intake
  • Water surface profile
  • Free surface flow
  • spatially varied flow
  • Porous media