کاربرد مدل ریاضی سبرم1 برای ارزیابی تأثیر توزیع بارش موقت بر تولید سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبریز سفیدرود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

- استادیار گروه عمران و مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

     به طور کلی می توان از روی هیدروگراف، پاسخ یک حوضه آبریز را نسبت به واقعه سیلاب تعیین نمود. در تحقیق حاضر برای ارزیابی تأثیر هیدروگراف بارش موقت بر تولید سیلاب در حوضه های کوچک، با در نظر گرفتن دو بارش با مشخصات معین و ایجاد یک مدل رواناب برمبنای آمار و احتمالات، شبیه سازی انجام شده است. مدل ریاضی ارائه شده که سبرم نام دارد از
داده های اولیه دو واقعه بارش و رواناب حاصل از آن در حوضه آبی سپید رود ساخته می­شود که در آن یک هایتوگراف از دو بارش مشخص شبیه سازی شده و کالیبراسیون اعداد حاصله از آن، مبنای ارزیابی سیلاب­های آتی قرار می­گیرد. نتایج حاصله نشان
می­داد که مدل ریاضی سبرم در شدت بارش­های متوسط و کم، در حوضه های کوچک و متوسط انطباق بسیارنزدیکی با مقادیر واقعی بارش ارائه می نماید به گونه ای که در تحقیق حاضر برای حوضه آبریز سپیدرود با حداکثرشدت بارش حدود  60 میلی­متر در ساعت ، تنها 13 درصد خطا مشاهده شد . 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of mathematical model SEBRM for evaluating the effect of temporary fall on runoff (Case study:Sepidroud catchment)

نویسنده [English]

  • Alireza Mardookhpour
چکیده [English]

    Generally, the influence of temporary rain fall on runoff response may be simulated by a hydrograph. In this research study, based on statistical model, for evaluating the temporary rain fall hydrograph on run off peak, by considering two specified rain fall and producing a runoff model, simulation has been done in a small basin. The mathematical model, namely SEBRM, derived from primary data of two rainfall events and produced runoff of SepidroudBasin, reconstructed and a hyetograph is simulated by two certain rainfalls and calibration of obtained data would be the basis of evaluating of future runoff. The results show the SEBRM model in low and moderate rainfalls intensity, submits very closely convergence between actual and predicted data for describing the role of rainfall volume in producing runoff in small basins. So, in this research study, the error in computations, for maximum 60 mm/h rainfalls intensity, was 13% for SepidroudBasin approximately. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Runoff
  • maximum discharge
  • Simulation
  • mathematical model of SEBRM
  • Sepidroud basin