بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره جانبی، ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل در حوضچه مستغرق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
     در بررسی پرتابه­های جامی شکل به وضوح مشخص است که محل برخورد جت با کف و دیواره پایین دست بالاترین امکان فرسایش را نسبت به سایر نقاط دارد. تعیین مشخصات فشارهای دینامیکی محل برخورد در شرایط مختلف این امکان را می­دهد که در صورت وقوع چنین شرایطی در سازه­های اجرایی احتمال وقوع آبشستگی و میزان دقیق آن را مشخص نمود . در این مطالعه با فراهم آوردن شرایط اندازه گیری فشارهای دینامیکی ایجاد شده بر کف در اثر برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل سعی در استخراج داده­هایی در شرایط مختلف برخورد از نظر دبی جت خروجی و عمق پایاب شده است. در انتها با بررسی داده­ها سعی در ارائه نتایجی مناسب و کارآمد برای تحلیل هر چه بیشتر مشخصات فشارهای دینامیکی حاصل از برخورد جت در شرایط گوناگون پایین دست گردید. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حوضچه­های استغراق پایین دست پرتابه­های جامی شکل زمانی مؤثر خواهند بود که نسبت عمق آب حوضچه به ضخامت جت در حال برخورد( ) بزرگتر از 4 باشد. همچنین بررسی­ها بر روی فشارهای دینامیکی نشان داد که حداکثر نوسانات فشار کف در برخورد مستقیم (بدون بالشتک آب)، اتفاق نمی­افتد و زمانی اتفاق می­افتد که یک لایه نازک از بالشتک آب وجود داشته باشد. در واقع این لایه نازک فرصت توسعه و پیشرفت جریانات آشفته و متلاطم را فراهم خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Pressure on Side Walls due to Compact of Flip Bucket Jets

نویسندگان [English]

  • Hassan Hosseini 1
  • Manochehr Fathimoghadam 2
  • Zahra Avalinchaharsoghi 1
  • Sadegh Dehdar 1
1 M. Sc. Student, Dept. of Hydraulic Structures, Shahid Chamran Universuty of Ahwaz
2 Professor, Dept. of Hydraulic Structures, Shahid Chamran Universuty of Ahwaz
چکیده [English]

     In study of flip bucket, it is clear that the impact place of the jet with the downstream floor has the highest possibility of erosion compare to other places. Characteristics of dynamic pressure at impact place will enable us to determine the probability of scouring and its rate. It help also to determine possibility of damages to stilling basin bed and stage of particles separation from the bed which is important for design of plunge pool. In this study, the dynamic pressure as result of impact of the flip bucket jet on the bed for different flow discharge and trajectory height is measured. Analysis of the results showed that the plunge pool downstream of flip bucket jets will be effective when ratio of pool water depth to the thickness of the jet (y/Bj ) is greater than 4. Also, studies on the dynamic pressure fluctuations showed that dynamic pressure is not the maximum possible pressure over bar bed (without cushion water). The pressure fluctuation is the largest when a thin layer of cushion water is existing over the impact place. In fact, this thin layer will provide opportunities for development of vortex and turbulent flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flip Bucket jet
  • Dynamic Pressure
  • Transducer
  • Physical model