تعیین نیاز آبی گیاه سیاه دانه (Nigella sativa L.) به روش لایسیمتری دراقلیم خشک و نیمه خشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

3 استادیار گروه مهندسی زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه.

چکیده

     تعیین نیاز آبی گیاهان با هدف مدیریت منابع آب، برنامه­ریزی آبیاری، بهینه سازی مصرف آب و دستیابی به حداکثر عملکرد امری ضروری می­باشد. استفاده بی­رویه و خشکسالی­های اخیر باعث مشکلات زیادی در مدیریت منابع آب شده است. به منظور تعیین نیاز آبی گیاه سیاه­دانه، آزمایشی به مدت دو سال (89-1388 و90-1389) در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه اجرا گردید. در این تحقیق نیاز آبی در شرایط عدم محدودیت آب و مواد غذایی با لایسیمتر به روش بیلان آبی اندازه­گیری شد. زمان آبیاری با اندازه­گیری رطوبت با استفاده از دستگاه دیتالاگر  IDRG SMS-T1به گونه­ای تعیین شد که رطوبت خاک در حد رطوبت سهل­الوصول باشد. میزان نیاز آبی سیاه­دانه در سال های 89-1388 و 90-1389 به ترتیب برابر12/702 و 11/746 میلی­متر اندازه­گیری شد و میانگین دو سال برابر 11/724 میلی­متر به دست آمد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Nigella sativa L. Water Requirement by Lysimetric Method in an Arid and Semi-arid Climate

نویسندگان [English]

  • Hooshang Ghamarnia 1
  • Elham Miri 2
  • Maryam Jafarizadeh 2
  • Mokhtar Ghobadi 3
1 Associate professor, Department of Irrigation, college of Agriculture, Razi University.
2 M. Sc. Student, Associate professor, Department of Irrigation, college of Agriculture, Razi University.
3 Assistant professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, Razi University.
چکیده [English]

     The water requirement of plants for the purposes of water resources management, water program planning, irrigation water use efficiency and to achieve the maximum yield is essential. Indiscriminate use of water and drought phenomenon in the recent years  caused a serious problem for water resources management. Therefore, to determine the Nigella sativa L. water requirement a study was conducted in college of agriculture Research Farm in RaziUniversity in the city of Kermanshah during two years (2009-2010 and 2010-2011). During the investigation, the irrigation was determined by using of data logger equipment of IDRG SMS-T1. During the experiments, the soil humidity was determined in field capacity condition. The evapotranspiration was calculated using water balance equation. Finally, the Nigella sativa L. water requirement was detremined as 702.12 and 746.11mm for years 2009-2010 and 2010-2011 and average water requirement was determined as 724.11mm respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water requirement
  • Nigella sativa L
  • Lysimeter
  • penman Monteith- FAO