ارائه رابطه‌ای تجربی برای کشش آب توسط جریان غلیظ در مقاطع ثابت و همگرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     رسوب گذاری در مخازن سدها از جمله مهمترین مسائل و مشکلات موجود در مسیر سدسازی و نگهداری از آنها می باشد. مهمترین تأثیر سوء رسوب گذاری کاهش عمر مفید سد می باشد. یکی از پارامترهای بسیار مؤثر در تغییر هیدرولیک جریان غلیظ، تغییرات مقطع رودخانه در مخازن سدها می باشد. لذا در این تحقیق سعی شد تا شدت اختلاط در مقاطع همگرا بررسی و سپس با استفاده از روابط ارائه شده برای مقاطع ثابت توسط محققین مختلف رابطه­ای کلی برای مقاطع همگرا و ثابت  ارائه شود. آزمایشات در یک فلوم با شیب کف قابل تغییر، در سه زاویه همگرایی با سه دبی ،سه غلظت و سه شیب  در آزمایشگاه مدل های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نتایج نشان دادند به طور کلی شدت اختلاط در مقاطع همگرا بیشتر از مقاطع ثابت و واگرا
می باشد و در نهایت رابطه­ای برای محاسبه شدت اختلاط در مقاطع ثابت و همگرا پیشنهاد شد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Equation for Water Entrainment of Density Current in Fixed and Converging Sections

نویسندگان [English]

  • Ayoub Moradi 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
  • Behnam Sarvarinezhad 3
1 M.Sc.Graduate, Department of Water Structures, shahid Chamran University, Ahwaz
2 Professor, Department of Water Structures, shahid Chamran University, Ahwaz
3 Ph.D.student, Department of Water Structures, shahid Chamran University, Ahwaz
چکیده [English]

      Sedimentation is one of the most important issues of manmade reservoirs and directly case reduction in useful life of dams. Density or turbidity currents are commonly occurs in reservoir especially when the inflow associated with high sediment load. Fresh water entrainment into density currents is directly affected its transportation and other hydraulics parameters. There are some parameters that may effects water entrainment. Changing in successive cross sections is one of the parameters that may affect this parameter. In this research water entrainment of density current in converging sections is studied.  Experiments were carried out in a flume with variable bed slope, with three convergence angle, three discharge, three concentrations and three bed slope. The results show that with increasing of converging angle water entrainment will be increase. And finally by using the data and the equations proposed by other researchers for fixed sections, an equation is presented for water entrainment of density current in both fixed and converging sections.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water entrainment
  • Density current
  • Converging sections
  • Sedimentation
  • dam reservoirs