ارزیابی سیستم آبیاری جویچه‌ای در دشت‌های شهرکرد، بروجن و خانمیرزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

     کاهش تلفات و افزایش راندمان آبیاری یکی از گام‌های اساسی در توسعه کشاورزی و افزایش بهره‌وری از منابع آب و خاک به حساب می‌آید. تحقیق حاضر درسال زراعی1389در سه دشت بروجن، خانمیرزا و شهرکرد با هدف ارزیابی سیستم آبیاری جویجه‌ای انجام گرفت. ارزیابی سیستم های آبیاری در مزارع تحت کشت گیاه سیب‌زمینی در دشت بروجن و ذرت در دشت‌های خانمیرزا و شهرکرد انجام گردید. نتایج نشان داد که متوسط راندمان‌های کاربرد، انتقال، کفایت و راندمان کل آبیاری در دشت بروجن به‌ترتیب، 27/49، 65/83، 22/98 و53/41 درصد، در دشت خانمیرزا، 41/55، 11/77، 2/60 و 58/41 درصد و در دشت شهرکرد، 41/61، 43/88، 24/84 و 67/54 درصد می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که راندمان‌های کاربرد و کفایت سیستمهای آبیاری شیاری مزارع در این دشت‌ها درحد قابل قبول می‌باشند. همچنین پایین بودن راندمان انتقال باعث کاهش راندمان کل آبیاری شده است. استفاده از کانال‌های پوشش‌دار و ابنیه استاندارد برای مدیریت انتقال بهتر و کاربرد لوله‌های دریچه‌دار برای بهبود وضعیت توزیع جریان در سطح مزرعه می‌تواند مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of Furrow Irrigation Systems in Shakrekord, Borojen and Khanmirza plains

نویسندگان [English]

  • Hamed Riahifarsani
  • Mohammadreza Nouriimamzadehei
  • Rohallah FatahiNafchi
  • SeyedHassan Tabatabaee
چکیده [English]

Agriculture development and improvement of soil and water resources productivity mainly depends on irrigation efficiency and reduction of water losses. This research was conducted in Borougen, Khanmirza and Shahrekord plain during 2010 growing season in order to evaluate the furrow irrigation systems. Evaluation of furrow irrigation systems were carried out in Potato fields in Borujen and maize fields in Khanmirza and Shahrekord plains. According to the results, application, conveyance, adequacy and overall irrigation efficiencies of Borujen plain were calculated 49.27, 83.65, 98.22 and 41.53 in percent, respectively. Such values for Khanmirza plain were 55.41, 77.11, 60.2 and 41.58 percent and those of Shahrekord plain were, 61.41, 88.43, 84.24, 54.67 percent, respectively. The results show that the application and adequacy efficiencies of furrow irrigation systems in these plains are acceptable. The overall irrigation efficiency was low mainly due to conveyance efficiency. Lining the transmission canals, using the standard structures and using of gated pipes, instead of traditional methods especially in furrow irrigation, is recommended and can be useful for improving distribution efficiency on farm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Furrow irrigation
  • Irrigation Efficiency